Termene pentru înscrierea datelor în Registrul Agricol

Ca în fiecare an, pentru înscrierile și actualizările din Registrul Agricol 2024 există anumite termene limită în care se acceptă declarațiile.

Termenele pentru înscrierea datelor în Registrul Agricol sunt stabilite conform art. 11 din OUG nr. 28 din 27 august 2008 astfel:

a) 5 Ianuarie-01 Martie pentru datele anuale privind membrii gospodăriei, terenul aflat în proprietate şi cel pe care îl utilizează, clădirile utilizate ca locuinţă, construcţiile-anexe şi mijloacele de transport cu tracţiune animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură, efectivele de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau sacrificării animalelor ori a altor intrări-ieşiri;

b) 1-31 mai, pentru datele privind modul de folosinţă a terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;

c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date pentru a fi înscrise în registrul agricol şi în afara acestor intervale de timp, în cazul în care au intervenit modificări în patrimoniul agricol, în termen de 30 de zile de la apariţia modificării.

În cazul în care persoanele fizice sau cele juridice nu fac declaraţiile la termenele prevăzute mai sus se consideră că nu au intervenit niciun fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent, cu menţiunea corespunzătoare la rubrica ”semnătura declarantului”.

Trimite şi prietenilor

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email