Arhivă 2024

1/12.02.2024 – Hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular de pe teritoriul orașului Moldova Nouă pentru anul școlar 2024-2025.

2/12.02.2024 – Hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Moldova Nouă și a serviciilor publice din cadrul Primăriei orașului Moldova Nouă, pentru anul 2024.

3/12.02.2024 – Hotărâre privind scoaterea din funcțiune și casarea unor obiecte de inventar și mijloace fixe din evidențele Spitalului Orășenesc Moldova Nouă.

4/12.02.2024 – Hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local pentru anul 2024, pentru stabilirea activităţilor desfăşurate de persoanele beneficiare de ajutor de incluziune, acordat în baza Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune şi de către părinţii apţi de muncă obligaţi la întreţinerea copilului în condiţiile stabilite de Codul Civil.

5/12.02.2024 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgenţă familiilor şi persoanelor singure care se află în situaţii de necesitate sau deosebite şi a criteriilor pentru acordarea unor ajutoare de urgenţă şi ajutoare comunitare. 

6/12.02.2024 – Hotărâre privind aprobarea depunerii documentației pentru obținerea statutului zonei turistice a orașului Moldova Nouă ca stațiune turistică de interes local la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului.

7/12.02.2024 – Hotărâre privind analiza stadiului de înscriere a datelor în Registrul Agricol pentru trimestrul IV al anului 2023 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități pentru trimestrul I anul 2024.

8/12.02.2024 – Hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe din fondul locativ de stat dlui. Mîndruț Augustin, domiciliat în Moldova Nouă, Str. A.I.Cuza, Bl.13A, Sc.1, Ap.20, jud. Caraș-Severin.

9/12.02.2024 – Hotărâre privind preluarea personalului medical de specialitate din creşa publică arondată Grădiniței cu Program Prelungit „Sf. Stelian”, din orașul Moldova Nouă în structura Directiei de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Moldova Nouă.

10/12.02.2024 – Hotărâre privind stabilirea şi indexarea impozitelor şi taxelor locale care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, a taxelor speciale, precum şi limitele amenzilor care se fac venit la bugetul local, pentru anul fiscal 2024 în oraşul Moldova Nouă.

11/16.02.2024 – Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2023 ca măsură de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare aferente bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2024.

12/16.02.2024 – Hotărâre privind aprobarea  bugetului  local  al  orașului  Moldova  Nouă  pe  anul 2024 și  a  bugetului  activităților  finanțate  integral  din  venituri  proprii  pe  anul  2024.

13/16.02.2024 – Hotărâre privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2023 ca măsură de finanțare a cheltuielilor secțiunii de funcţionare aferente bugetului Spitalului Orăşenesc Moldova Nouă pe anul 2024.

14/05.03.2024 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al oraşului Moldova Nouă pe anul 2024.

15/05.03.2024 – Hotărâre privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al oraşului Moldova Nouă pe anul 2024 pentru organizarea, în data de 8 Martie 2024, a Zilei Internaţionale a Femeii în oraşul Moldova Nouă.

16/11.03.2024Hotărâre pentru aprobarea proiectului „Modernizare DJ 571 – Intersecţie DN 57 – Moldova Nouă – Cărbunari – Sasca Montană – Ciuchici (intersecţie DN 57)”, în vederea depunerii la finantare in cadrul Programului Regional Vest 2021-2027, Prioritate 5 – Regiune conectata, Obiectiv specific 3.2 Dezvoltarea și ameliorarea unei mobilități naționale, regionale și locale sustenabile, reziliente la schimbările climatice, inteligente și intermodale, inclusiv îmbunătățirea accesului la TEN-T și a mobilității transfrontaliere (FEDR), Intervenția Regională 5.1 A,Drumuri județene Apel de proiecte  nr. RV/5.1A/1, a cheltuielilor aferente proiectului, precum și aprobarea acordului de parteneriat.

17/14.03.2024 – Hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului local al orașului Moldova Nouă și aprobarea contului de  execuție al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 31.03.2023.

18/14.03.2024 – Hotărâre privind privind aprobarea contului de executie al bugetului local al orașului Moldova Nouă și aprobarea contului de  execuție al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.06.2023.

19/14.03.2024 – Hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului local al orașului Moldova Nouă și aprobarea contului de  execuție al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.09.2023.

20/14.03.2024 – Hotărâre privind aprobarea contului de executie al bugetului local al orașului Moldova Nouă și aprobarea contului de  execuție al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 31.12.2023.

21/14.03.2024 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2024. 

22/14.03.2024 – Hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al orașului Moldova Nouă a sumei de 11.000 lei în vederea organizării „Fășancului” la Moldova Nouă.

23/14.03.2024 – Hotărâre privind aprobarea alocării din bugetul local al oraşului Moldova Nouă a sumelor necesare pentru organizarea şi desfăşurarea Nedeilor în Moldova Veche, Moldova Nouă, Măceşti şi Moldoviţa în anul 2024.

24/14.03.2024 – Hotărâre privind aprobarea actualizării cuantumului chiriilor anuale și indexarea acestora cu rata inflației pe anul 2023, pentru locuințele situate în blocurile ANL din orașul Moldova Nouă, aplicabile cu 01.03.2024.

25/14.03.2024 – Hotărâre privind achiziționarea și montarea tăblițelor indicatoare cu numele străzilor și a numerelor administrative ale imobilelor din unitatea administrativ-teritorială, oraşul Moldova Nouă.

26/14.03.2024 – Hotărâre privind modificarea Statului de funcții al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă.

27/14.03.2024 – Hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr. 2 la contractul nr. 3950/2023 privind administrarea în regim silvic a fondului forestier, proprietatea U.A.T. Moldova Nouă, de către R.P.L Ocolul Silvic Banatul Montan R.A. Reşiţa.

28/14.03.2024 – Hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de elaborare a Planului de revitalizare și regenerare urbană a zonei in vederea depunerii unui proiect în cadrul apelului de proiecte ”Revitalizare și regenerare urbană” lansat de ADR Vest în cadrul Programului Regional Vest.

29/14.03.2024 – Hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de elaborare a cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții  “REABILITARE ȘI MODERNIZARE SPAȚII VERZI ȘI ZONE PIETONALE ÎN ORAȘUL MOLDOVA NOUĂ”  în vederea solicitării de finanțare în cadrul apelului de proiecte ”Revitalizare și regenerare urbană” lansat de ADR Vest în cadrul Programului Regional Vest.

30/14.03.2024 – Hotărâre privind aprobarea tipului de suport alimentar care va fi acordat elevilor Liceului Tehnologic Clisura Dunării Moldova Nouă, in cadrul Programului-national ,,Masă sănătoasă”.

31/18.03.2024 Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2024.

32/27.03.2024 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2024.

 33/27.03.2024 – Hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 8.000 lei din bugetul local al oraşului Moldova Nouă în vederea organizării şi celebrării evenimentului „ZIUA INTERNAŢIONALĂ A ROMILOR” din data de 08.04.2024.

34/03.04.2024 – Hotărâre privind aprobarea participării la „Programul vizând sisteme de alimentare cu apă, canalizare și epurare a apelor uzate” din cadrul Administrației Fondului pentru Mediu a proiectului ”Infiintare sistem de alimentare cu apă, captare, tratare si distributie in localitatea Moldovița, UAT Moldova Noua, infiintare retea de canalizare ape uzate in localitatea Moldovița cu descarcare in colectorul menajer din Str. 1 Decembrie 1918, Moldova Noua, si extindere retea de colectare ape uzate in cartierul Macesti, UAT Moldova Noua”.