Arhivă 2023

PRIMAR:

VICEPRIMAR:

SECRETAR:

DIRECTOR EXECUTIV:

AUDITOR:

ADMINISTRATOR PUBLIC

INGINER ŞEF

ȘEFI/COORDONATORI SERVICII, BIROURI ŞI COMPARTIMENTE:

INSPECTORI:

REFERENȚI:

POLIȚIA LOCALĂ: