Arhivă 2016

Hotararea Nr.51 – privind alegerea Comisiei de validare a mandatelor consilierilor locali

Hotararea Nr.52 – privind validarea mandatelor consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al orasului Moldova Noua

Hotararea Nr.53 – privind constituirea Consiliului Local al orasului Moldova Noua

Hotararea Nr.54 – privind alegerea presedintelui de sedinta

Hotararea Nr.55 – privind alegerea Viceprimarului orasului Moldova Noua

Hotararea Nr.56 – privind stabilirea si completarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orasului Moldova Noua

Hotararea Nr.57 – privind rectificarea bugetului local al orasului Moldova Noua pe anul 2016

Hotararea Nr.58 – privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc Moldova Noua pe anul 2016

Hotararea Nr.59 – privind incetarea de drept,prin demisie,a mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local al orasului Moldova Noua al d-nei Dascalu Aura Mihaela

Hotararea Nr.60 – privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local al orasului Moldova Noua a d-lui Bencze Laszlo Ocsi din partea PNL

Hotararea Nr.61 – privind rectificarea bugetului local al orasului Moldova Noua pe anul 2016

Hotararea Nr.62 – privind aprobarea transformarii unei functii publice de executie in vederea promovarii in grad profesional a unui functionar public din cadrul aparatului de specialitate al primarului

Hotararea Nr.63 – privind aprobarea componentei Comisiei pentru organizarea manifestarilor dedicate Zilele orasului Moldova Noua 12-16 august 2016

Hotararea Nr.64 – privind aprobarea sumei de 6.000,00 lei in vederea organizarii manifestarii cultural-sportive CEAUNUL DE AUR Editia a XV-a in localitatea Moldova Veche in data de 5 august 2016

Hotararea Nr.65 – privind aprobarea sumei de 2.000 lei de la bugetul local pe anul 2016 pentru elevei Istudor Bianca Smaranda de la Lic. Teh. Clisura Dunarii pentru rezultatele deosebite obtinute la examenul de bacalaureat sesiunea 2016

Hotararea Nr.66 – privind aprobarea taxei de inchiriere a terenului de sport de la Stadionul Minerul din orasul Moldova Noua

Hotararea Nr.67 – privind aprobarea organizarii de catre Consiliul Local Moldova Noua a unui turneu de minifotbal in loc. Moldova Noua, intitulata ‘Cupa de Vara’ 2016

Hotararea Nr.68 – privind aprobarea elaborarii cererii de finantare pentru’Reabilitarea Parcului Poporului si a parcului din zona Bisericii baptiste Apa Vietii’

Hotararea Nr.69 – privind numirea managerului de proiect in cadrul proiectelor’Punct de traversare al Dunarii cu bacul intre Moldova si Golubac’-Programul IPA de Cooperare Transfrontaliera  Romania-Republica Serbia

Hotararea Nr.70 – privind alegerea unui delegat satesc care sa reprezinte interesele localitatii Moldovita la sedintele Consiliului Local al orasului Moldova Noua

Hotararea Nr.71 – privind organizarea manifestarilor dedicate’Zilelor orasului Moldova Noua’ – 2016

Hotararea Nr.72 – privind acordarea de inlesniri la plata a obligatiilor fiscale datorate bugetului local al Orasului Moldova Noua de catre persoanele fizice

Hotararea Nr.73 – privind aprobarea infiintarii site-ului oficial al Primariei orasului Moldova Noua

Hotararea Nr.74 – privind constituirea la nivelul orasului Moldova Noua a Comisiei Locale de ordine publica

Hotararea Nr.75 – privind rectificarea bugetului local al orasului Moldova Noua pe anul 2016

Hotararea Nr.76 – privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc Moldova Noua pe anul 2016

Hotararea Nr.77 – privind rectificarea bugetului local al orasului Moldova Noua pe anul 2016

Hotararea Nr.78 – privind analiza stadiului de inscriere a datelor in Registrul agricol pentru semestru I al anului 2016 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

Hotararea Nr.79 – privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru Unitatea administrativ-teritoriala a orasului Moldova Noua

Hotararea Nr.80 – privind aprobarea sumei de 2500 lei din bugetul local al orasului Moldova Noua pentru copiii sportivi cu domiciliul in orasul Moldova Noua legitimati in cadrul sectiri de ju-jitsu a Clubului Sportiv

Hotararea Nr.81 – privind aprobarea infiintarii si editarii unui ziar local al orasului Moldova Noua, intitulat’Jurnal de Moldova Noua’

Hotararea Nr.82 – privind aprobarea tarifului pentru utilizarea temporara in cadrul unor activitati si evenimente ocazionale a terenurilor situate pe raza orasului Moldova Noua

Hotararea Nr.83 – privind modificarea art.4 din HCL nr.57 pe 29.06.2007 privind aprobarea infiintarii Clubului Sportiv Moldova Noua

Hotararea Nr.84 – privind stabilirea situatiilor deosebite care justifica acordarea ajutoarelor de urgenta,altele decat cele datorate calamitatilor naturale,incendiilor in conformitate cu Legea nr.416 pe 2001.

Hotararea Nr.85 – privind aprobarea unei functii publice vacante de executie de referent de specialitate,clasa II,grad profesional superior din cadrul Serviciului Urbanism,Transport,Cadastru si Agricultura.

Hotararea Nr.86 – privind desemnarea preprezentantilor Consiliului Local al orasului Moldova Noua in Consiliile de Administratie ale unitatilor de invatamant cu personalitate juridica de pe raza orasului Moldova Noua.

Hotararea Nr.87 – privind desemnarea consilierilor locali care sa participe la adunarea sateasca pentru alegerea delegatului satesc care sa reprezinte Moldovita la sedintele Consiliului Local.

Hotararea Nr.88 – privind darea unui acord de principiu pentru infiintarea unei societati comerciale cu raspundere limitata,avand unic asociat Orasul Moldova Noua

Hotararea Nr.89 – pentru modificarea art.1 din HCL nr42 pe 30.09.2015 privind stabilirea pretului de inchiriere a salii de sport situata in orasul Moldova Noua, str. Dunarii,jud. Caras-Severin

Hotararea Nr.90 – privind aprobarea elaborarii studiului de fezabilitate pentru realizarea obiectivului de investii’Reabilitatea,modernizarea si dotarea Spitalului Orasenesc Moldova Noua in vederea conformarii’

Hotararea Nr.91 – privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii ‘Alei pietonale aferente blocului nr.7’

Hotararea Nr.92 – privind asigurarea de catre autoritatea administratie publice locale,orasul Moldova Noua a finantarii cheltuielilor aferente executarii lucrarilor de interventie privind reabilitarea termica a blocurilor 3A, 4, 20, 44, 45, 47, 49 din orasul Moldova Noua.

Hotararea Nr.93 – privind rectificarea bugetului local al orasului Moldova Noua pe anul 2016

Hotararea nr.94 – privind rectificarea bugetului local al orasului Moldova Noua pe anul 2016

Hotararea nr.95-privind aprobarea alocarii unor sume de bani din bugetul local

Hotararea nr.96 privind stabilirea componentei si atributiilor Comisiei sociale de analiza a solicitarilor de locuinte…

Hotararea nr.97-privind aprobare vanzarii unei locuinte din fondul locativ de stat d-lui Bejinaru Gheorghi…

Hotararea nr.98-privind aprobarea vanzarii unei locuinte din fondul locativ de stat d-lui Plescaciuc Alexandru…

Hotararea nr.99-privind aprobarea vanzarii unei locuinte din fondul locativ de stat d-nei Cioanca Doina…

Hotararea nr.100-privind aprobarea vanzarii unei locuinte din fondul locativ de stat d-lui Curut Ioan…

Hotararea nr.101-privind aprobarea vanzarii unei locuinte din fondul locativ de stat d-nei Amariei Lacramioara…

Hotararea nr.102-privind acordarea unor facilitati la transportul public local pentru elevi in anul 2016

Hotararea nr.103-privind aprobarea sustinerii financiare a Clubului Sportiv Moldova Noua pana la data de 31.dec.2016 sectia de fotbal

Hotararea nr.104-privind stabilirea chiriei pentru locuintele construite prin Programul de construire de locuinte pentru tineri…

Hotararea nr.105-privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii’Reabilitare si sistematizare alei in parcul de langa Casa de Cultura

Hotararea nr.106-privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investii “Reabilitarea Parcului din Moldova Veche“

Hotararea nr.107-privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al orasului Moldova Noua pe anul 2016 pentru sterilizarea animalelor comunitare

Hotararea nr.108-privind aprobarea organizarii “Festivalul Toamnei-editia I-anul 2016

Hotararea nr.109-privind aprobarea propunerii de schimbare a destinatiei corpului A al imobilului situat in localitatea Macesti nr.110

Hotararea nr.110-privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice de consultanta,asistenta si reprezentare juridica a Unitatii administrativ-teritoriala Moldova Noua

Hotararea nr.111-privind initierea demersurilor de actualizare a Planului Urbanistic General Moldova Noua

Hotararea nr.112-privind rectificarea bugetului local al orasului Moldova Noua pe anul 2016

Hotararea nr.113-privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc Moldova Noua pe anul 2016

Hotararea nr.114-privind rectificarea bugetului local al orasului Moldova Noua pe anul 2016

Hotararea nr.115-privind aprobarea darii in folosinta gratuita a unui imobil catre Agentia pentru Protectia Mediului Caras-Severin

Hotararea nr.116-privind aprobarea reparatiilor la sarpanta si invelitoarea Scolii Generale “Alexandru Moisi“ Moldova Noua

Hotararea nr.117-privind rectificarea bugetului local la orasului Moldova Noua pe anul 2016

Hotararea nr.118-privind aprobarea transformarii unei functii publice vacante de executie de consilier juridic,clasa I,grad prof. superior din cadrul Compart.Oficiul Juridic

Hotararea nr.119-privind modificarea organigramei si a statului de functii al Spitalului Orasenesc Moldova Noua

Hotararea nr.120-de aprobare a propunerii privin Criteriile de acces la locuinta si Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj,construite de ANL

Hotararea nr.121-privind elaborarea Studiului de fezabilitate cu titlul’Eficientizarea sistemului de incalzire la Gradinita PP nr.1,oras Moldova Noua

Hotararea nr.122-privind elaborarea Studiului de fezabilitate cu titlul’Eficientizarea sistemului de incalzire la Scoala Gen. nr.3,Moldova Noua

Hotararea nr.123-privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii privind reabilitarea aleilor de acces de la bloc nr.4 si bloc nr.8

Hotararea nr.124-privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii “Platforma betonata la Gradinita Macesti“

Hotararea nr.125-privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii “Reparatii drum Moldovita“

Hotararea nr.126-privind aprobarea componentei Comisiei de Sistematizare a Circulatiei in orasul Moldova Noua si a Regulamentului de functionare al acesteia

Hotararea nr.127-privind modificarea art.4 din HCL nr.57 din 29.06.2007 privind aprobarea infiintarii Clubului Sportiv Moldova Noua

Hotararea nr.128-privind aprobarea achizitionarii serviciilor de consultanta in vederea intocmirii Amenajamentului pastoral pentru pajistile permanente ale orasului Moldova Noua

Hotararea nr.129-privind aprobarea constituirii Grupului de lucru pentru incluziunea minoritatii rome la nivelul orasului Moldova Noua

Hotararea nr.130-privind aprobarea aplicarii la Programul privind instalarea sistemelor de incalzire la Gradinita nr.1 Moldova Noua

Hotararea nr.131-privind aprobarea aplicarii la Programul privind instalarea sistemelor de incalzire la Scoala Generala nr.3,Moldova Noua

Hotararea nr.132-privind aprobarea acoperirii integrale din bugetul local al orasului Moldova Noua,Proiectul “Punct de trecere a Dunarii cu bacul intre localitatile Moldova Noua si Golubac“

Hotararea nr.133-privind rectificarea bugetului local al orasului Moldova Noua pe anul 2016

Hotararea nr.134-privind aprobarea alocarii sumei de 10.000 lei din bugetul local pentru desfasurarea actiunilor dedicate Zilei Nationale a Romaniei 2016

Hotararea nr.135-privind alocarea din bugetul local al orasului Moldova Noua pe anul 2016 a sumei 2000 lei Clubului Columbofil 11-8 Moldova Noua,afiliat la Asociatia Columbofila 11

Hotararea nr.136-Constituirea Asociatiei Grupului Local Pentru Promovarea  Dezvoltarii Integrate a Zonei Pescaresti a Clisurii Dunarii,Caras-Severin

Horararea nr.137- ”Imprejmuirea terenului de sport pentru handbal si minifotbal din cadrul Liceului Tehn.”Clisura Dunarii” Moldova Noua”

Hotararea nr.138-privind aprobarea indicatorilor la obiectivul de invest.”Cetrala termica la Lic. Tehn.”Clisura Dunarii” Moldova Noua”

Hotararea nr.139-privind rectificarea bugetului local al Orasului Moldova Noua pe anul 2016

Hotararea nr.140-privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc Moldova Noua pe anul 2016

Hotararea nr.141-privind aprobarea contului de executie al bugetului local al Orasului Moldova Noua si al bugetului Spitalului Orasenesc Moldova Noua la data de 30.09.2016

Hotararea nr.142-privind alocarea unor sume de bani din bugetul local al Orasului Moldova Noua pe anul 2016 cu ocazia sarbatorilor de iarna

Hotararea nr.143-privind aprobarea modificarii Organigramei si a Statului de functii ale aparatului de specialitate al primarului Orasului Moldova Noua

Hotararea nr.144-privind aprobarea Regulamentului privind finantarea serviciilor sociale de pe raza Orasului Moldova Noua prin Serv. Admin.Publica Locala-Comp. Asistenta Sociala

Hotararea nr.145-privind aprobarea vanzarii unei locuinte din fondul locativ de stat d-nei.Toma Ana,domiciliata in Moldova Noua,Ale.C-tin.Daicoviciu,bl.44,sc.1,et.1,ap5,Caras-Severin

Hotararea nr.146-privind aprobarea vanzarii unei locuinte din fondul locativ de stat d-lui.Nechifor Gheorghe,domiciliat in Moldova Noua,Ale.V.Alecsandri,bl.25,sc.1,ap.17,etaj.4,CS.

Hotararea nr.147-privind aprobarea vanzarii unei locuinte din fondul locativ de stat d-lui.Miron Nicu,domiciliat in Moldova Noua,Ale.F.Griselini,bl.35,sc.2,et.2,ap.15,Caras-Severin

Hotararea nr.148-privind aprobarea studiului de oportunitate si a caietului de sarcini,in vederea concesionarii unui teren,apartinad dom. public al Orasului Moldova Noua.

Hotararea nr.149-privind aprobarea studiului de oportunitate si a caietului de sarcini pentru concesionarea unui teren,apartinand dom. public Moldova Noua,situat in zona”Iagodarie”

Hotararea nr.150-privind aprobarea prelungirii valabilitatii Planului Urbanistic General al Orasului Moldova Noua

Hotararea nr.151-privind aprobarea darii in folosinta cu titlu gratuit,catre Asociatia Tommyland a unor spatii situate la Centrul de Afaceri,din Orasul Moldova Noua

Hotararea nr.152-”Reabilitarea,modernizarea,extinderea si dotarea corespunzatoare a Lic.Tehn.Clisura Dunari Moldova Noua”

Hotararea nr.153-”Reabilitare si modernizare Gradinita cu prog. normal”Dumbrava Minunata”,Moldovita,oras Moldova Noua,jud.Caras-Severin”

Hotararea nr.154-privind modificarea Actului Constitutiv si a Statutului Asociatiei de Dezv. Intercomunitara”IINTERCOM DESEURI”Caras-Severin

Hotararea nr.155- Comisia de Evaluare si Asigurare a Calitatii Invat.(Comisia CEAC) a Lic.Tehn.”Clisura Dunarii”Moldova Noua”

Hotararea nr.156-privind rectificarea bugetului local al Orasului Moldova Noua pe anul 2016

Hotararea nr.157-”Cupa Orasului Moldova Noua la tenis” Editia I – decembrie 2016

Hotararea nr.158-privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului Orasului Moldova Noua,pentru anul 2017

Hotararea nr.159-completarea articolului 6 din Hot.Cons.Local al Orasului Moldova Noua nr.79 din 31.08.2016 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru UAT Moldova Noua

Hotararea nr.160-privind insusirea doc. tehnice de inscriere in Cartea Funciara a supraf. imibilului situat in loc. Moldovita,nr.3,Moldova Noua

Hotararea nr.161-privind rectificarea bugetului local al orasului Moldova Noua pe anul 2016

Hotararea nr.162-privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orasenesc Moldova Noua pe anul 2016

Hotararea nr.163-privind aprobarea elaborarii doc. tehnice pentru proiectul cu titlul”Cresterea eficientei energetice pentru Scoala Gen. nr.1 si Sala de sport aferenta” …

Hotararea nr.164-”Provocare si oportunitate pt. dezvoltarea turismului in regiunea noastra” Programul IPA de Cooperare Transfrontaliera Romania-Serbia,Axa prioritara 4

Hotararea nr.165-”Sisteme pentru pregatirea la situatii de urgenta”(Programul IPA de Cooperare Transfrontaliera Romania-Serbia,Axa prioritara  2,Masura 2.2

Hotararea nr.166-privind aprobarea asocierii orasului Moldova Noua cu Consiliul Judetean Caras-Severin in cadrul SC”Eoliana Caras” SRL…

Hotararea nr.167-privind desemnarea unei pers. din partea UAT Moldova NOua care va asista expertul independent in organizarea procedurii de selectie prealabila…

Hotararea nr.168-”Reabilitare si modernizare Gradinita cu program normal”Dumbrava Minunata” Moldovita,oras Moldova Noua

Hotararea nr.169-privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul fiscal 2017

Hotararea nr.170-locuinte pentru tineri,destinate inchirierii,in orasul Moldova Noua,construite de Agentia Nationala pentru Locuinte

Hotararea nr.171(Prima parte)-privind modificarea statutului de functii al Spitalului Orasenesc Moldova Noua

Hotararea nr.171(Partea a 2-a)-privind modificarea statutului de functii al Spitalului Orasenesc Moldova Noua

Hotararea nr.172-privind alocarea unor sume de bani din bugetul local al orasului Moldova Noua pe anul 2016 cu ocazia sarbatorilor de iarna

Hotararea nr.173-”Punct de traversare a Dunarii cu bacul intre Moldova Noua si Golubac” finantat in cadrul Programului IPA Romania – Serbia

Hotararea nr.174(Prima parte)-privind casarea unor mijloace fixe si obiecte de inventar din evidentele Spitalului Orasenesc Moldova Noua.pdf

Hotararea nr.174(Partea a 2-a)-privind casarea unor mijloace fixe si obiecte de inventar din evidentele Spitalului Orasenesc Moldova Noua

Hotararea nr.175-privind achizitionarea serviciilor de paza prin societati specializate pentru obiectivul-sediul Primariei orasului Moldova Noua