Urbanism

 

 

– Stanoievici  Victor –  inspector clasa 1 grad superior

Contact: [email protected]

 Bencze Laszlo Ocsi –  inspector  clasa 1 grad superior

Contact: [email protected]

 

INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

 

* Cerere aviz sapatura – DESCARCĂ

** Documente necesare pentru notificare Agentie Protectia Mediului – DESCARCĂ

1) Cerere pentru emitere certificat urbanism – DESCARCĂ

2) Cerere prelungire certificat urbanism – DESCARCĂ

3) Cerere emitere autorizatie de construire – DESCARCĂ

4) Cerere prelungire autorizatie de construire – DESCARCĂ

5) Cerere eliberare certificate de nomenclatura stradala si adresa – DESCARCĂ

6) Comunicare incepere lucrari( catre ISC) – DESCARCĂ

7) Comunicare incepere lucrari (catre Primarie) – DESCARCĂ

8) Declaratie privind valoarea reala a lucrarilor – DESCARCĂ

9) Model panou identificare – DESCARCĂ

10) Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor – DESCARCĂ

11) Documente necesare obtinerii certificatului de urbanism si autorizatiei de construire/desfiintare – DESCARCĂ

12) Autorizatii de Construire emise in anul 2018 – DESCARCĂ

CERTIFICATE DE URBANISM EMISE IN LUNA IANUARIE 2021 – DESCARCĂ

CERTIFICATE DE URBANISM EMISE IN LUNA FEBRUARIE 2021 – DESCARCĂ

CERTIFICATE DE URBANISM EMISE IN LUNA APRILIE 2021 – DESCARCĂ

CERTIFICATE DE URBANISM EMISE IN LUNA MAI 2021 – DESCARCĂ

CERTIFICATE DE URBANISM EMISE IN LUNA IUNIE 2021 – DESCARCĂ

CERTIFICATE DE URBANISM EMISE IN LUNA AUGUST 2021 – DESCARCĂ

CERTIFICATE DE URBANISM EMISE IN LUNA SEPTEMBRIE 2021 – DESCARCĂ

Arhiva 2020

Arhiva 2019