Urbanism

 

– Stanoievici  Victor –  inspector clasa 1 grad superior

 Bencze Laszlo Ocsi –  inspector  clasa 1 grad superior

– Cornescu Nicolae – referent

Contact: urbanism@primariamoldovanoua.ro

INFORMAŢII DE INTERES PUBLIC

1) Cerere aviz sapatura – DESCARCĂ

2) Formular pentru calculul taxei de refacere – DESCARCĂ

3) Documente necesare pentru notificare Agentie Protectia Mediului – DESCARCĂ

4) Cerere pentru emitere certificat urbanism – DESCARCĂ

5) Cerere prelungire certificat urbanism – DESCARCĂ

6) Cerere emitere autorizatie de construire – DESCARCĂ

7) Cerere prelungire autorizatie de construire – DESCARCĂ

8) Cerere eliberare certificate de nomenclatura stradala si adresa – DESCARCĂ

9) Comunicare incepere lucrari( catre ISC) – DESCARCĂ

10) Comunicare incepere lucrari (catre Primarie) – DESCARCĂ

11) Declaratie privind valoarea reala a lucrarilor – DESCARCĂ

12) Model panou identificare – DESCARCĂ

13) Proces verbal de receptie la terminarea lucrarilor – DESCARCĂ

14) Documente necesare obtinerii certificatului de urbanism si autorizatiei de construire/desfiintare – DESCARCĂ

15) Memoriu general aferent planului urbanistic general – DESCARCĂ

16) Regulamentul local de urbanism aferent planului urbanistic general – DESCARCĂ

17) Reglementări edilitare iulie 2021 – DESCARCĂ

18) P.U.G. Moldova Nouă – încadrare în teritoriu octombrie 2021 – DESCARCĂ

19) P.U.G. Moldova Nouă – situaţia existentă octombrie 2021 – DESCARCĂ

20) P.U.G. Moldova Nouă – UTR propuse octombrie 2021 – DESCARCĂ

21) P.U.G. Moldova Nouă – zonificare propusă – DESCARCĂ

22) Regulament local de urbanism – DESCARCĂ

23) Modificări valabilitate autorizaţie de construire/desfiinţare – DESCARCĂ

24) Cerere tip – certificat de atestare a edificării-extinderii construcţie – DESCARCĂ

25) Formular F.16 comunicare privind încheierea execuţiei lucrărilor – DESCARCĂ