Comisii

Comisia economico-financiară, protecţie mediu şi turism

Ţiţirigă Dănuţ-Cristian – preşedinte
Lazarovici Iosif-Florin – secretar
Nistoran Roxana
Petco Radoslav
Dodoi Michael

Comisia de agricultură, amenajarea teritoriului şi urbanism

Băleanu Eugen – preşedinte
Cârpian Gheorghe – secretar
Artenie Adrian
Moiseş Victor-Adrian
Bându Ionel

Comisia de învăţământ, sănătate şi familie, protecţie copii, tineret şi sport, muncă şi protecţie socială

Soroceanu Ramona – preşedinte
Bându Ionel – secretar
Dodoi Michael
Pocol Dumitru
Ianoşevici Gioca

Comisia juridică şi de disciplină, social-culturală şi culte

Vizitiu Viorel – preşedinte
Cioloca Pavel-Gheorghe – secretar
Bălăşoiu Narcis-Marian
Novăcescu Toni
Moiseş Victor-Adrian