Arhivă 2018

Hotărârea nr. 1 – privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2017

Hotărârea nr. 2 – privind închirierea unui autoșasiu PRB și a unui mijloc de transport (autoturism sau autoutilitară), în vederea dotării tehnice minime a serviciului de iluminat public

Hotărârea nr. 3 – privind darea în administrare a infrastructurii sistemului de distribuție a energiei electrice, pentru realizarea serviciului de iluminat public la nivelul orașului Moldova Nouă, de la U.A.T. Moldova Nouă către Serviciul public de iluminat al orașului Moldova Nouă cu personalitate juridică

Hotărârea nr. 4 – privind însuşirea documentaţiilor topo-cadastrale de prima inscriere în Cartea Funciară si atribuire numar cadastral a unor imobile aparținând domeniului public al orașului Moldova Nouă

Hotărârea nr. 5 – privind aprobarea modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Moldova Nouă nr. 32/31.03.2010 și însușirea documentațiilor topo-cadastrale de primă înscriere în Cartea Funciară a drumurilor agricole de pe raza teritorială a orașului Moldova Nouă

Hotărârea nr. 6 – privind aprobarea proiectului ”MODERNIZARE DJ 571A, INTERSECTIA DN 57 (GORNEA) SICHEVITA, GIRNIC – INTERSECTIA DJ 571 (MOLDOVITA)”, Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 6.1, apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 – Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării (SUERD), Obiectiv specific: cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate în proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judetene, apel de proiecte POR 2017/6/6.1/SUERD/1, a cheltuielilor aferente proiectului și de aprobare a acordului de parteneriat

Hotărârea nr.  7 – privind aprobarea proiectului ”MODERNIZARE DJ 571 – INTERSECTIE DN 57 – MOLDOVA NOUA – CARBUNARI – SASCA MONTANA – CIUCHICI (INTERSECTIE DN 57)”, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiții 6.1, Apel dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 – Interconectarea regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării (SUERD), Obiectiv specific: cresterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale si urbane situate în proximitatea retelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judetene, apel de proiecte POR 2017/6/6.1/SUERD/1, a cheltuielilor aferente proiectului și de aprobare a acordului de parteneriat

Hotărârea nr. 8 – privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Moldova Nouă al domnului TRUICHICI VLADIMIR ALEXANDAR

Hotărârea nr. 9 – privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Moldova Nouă a d-lui CIOLOCA PAVEL din partea Uniunii Sârbilor din România

Hotărârea nr. 10 – privind aprobarea alocării din bugetul local al orașului Moldova Nouă a sumei de 8.000 lei în vederea organizării de către Primăria orașului Moldova Nouă a sărbătorii ”FĂȘANCULUI” la Moldova Nouă, în perioada 16 -18.02.2018

Hotărârea nr. 11 – privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Moldova Nouă

Hotărârea nr. 12 – privind aprobarea Planului de acțiuni pentru repartizarea orelor de muncă, prevăzut de Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modifcările și completările ulterioare, pentru anul 2018

Hotărârea nr. 13 – privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Spitalului Orășenesc Moldova Nouă

Hotărârea nr. 14 – privind aprobarea Regulamentului Intern al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă

Hotărârea nr. 15 – privind privind casarea unor mijloace fixe și scoaterea din funcțiune a unor obiecte de inventar din evidențele Spitalului Orășenesc Moldova Nouă

Hotărârea nr. 16 – privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru anul 2017 si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati pentru anul 2018

Hotărârea nr. 17 – privind stabilirea ca modalitate de înscriere a datelor în registrul agricol prin invitarea la Primărie a persoanelor care au obligaţia să efectueze declaraţii pentru înscrierea datelor în registrul agricol pentru perioada 2015-2019

Hotărârea nr. 18 – privind însuşirea documentaţiilor topo-cadastrale de Prima inscriere în Cartea funciară si atribuire numar cadastral a unor imobile aparținând domeniului public al orașului Moldova Nouă

Hotărârea nr. 19 – privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al orașului Moldova Nouă și aprobarea contului de execuție al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a creditelor interne la data de 31.12.2017

Hotărârea nr. 20 – privind aprobarea  bugetului  local  al  oraşului  Moldova  Noua  pe  anul 2018  şi  a  bugetului activităţilor  finanţate  integral sau parțial  din venituri  proprii  pe  anul  2018

Hotărârea nr. 21 – privind aprobarea utilizării excedentului bugetar al anului 2017 ca măsură de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare aferente bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2018

Hotărârea nr. 22 – privind aprobarea elaborării Cererii de finanțare pentru investiția ”Echipamente pentru protecția mediului pe malurile Dunării”.

Hotărârea nr. 23 – privind aprobarea elaborării Cererii de finanțare și a documentației tehnico – economice pentru investiția ”Promovarea și dezvoltarea turismului de pe cele două maluri ale Dunării.”

Hotărârea nr. 24 – privind aprobarea elaborării Cererii de finanțare și a documentației tehnico – economice pentru investiția ”Dezvoltarea și modernizarea serviciilor publice sociale, prin reabilitarea și modernizarea școlilor din orașele Moldova Nouă și Pladiște”.

Hotărârea nr. 25 – privind aprobarea elaborării Cererii de finanțare și a documentației tehnico – economice pentru investiția ”Îmbunătățirea infrastructurii de transport rutier intermodal în zona de frontieră în localitățile Moldova Nouă și Gradiște”.

Hotărârea nr. 26 – privind aprobarea documentației tehnico – economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție ” Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe nr. 11, 12 și 13, str. Liliacului, Moldova Nouă.”  – BLOCUL 11

Hotărârea nr. 27 –  privind aprobarea documentației tehnico – economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție ” Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe nr. 11, 12 și 13, str. Liliacului, Moldova Nouă.”  – BLOCUL 12

Hotărârea  nr. 28 – privind aprobarea documentației tehnico – economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție ” Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe nr. 11, 12 și 13, str. Liliacului, Moldova Nouă.”  – BLOCUL 13

Hotărârea nr. 29 –  privind acordarea unor stimulente financiare medicilor din cadrul Spitalului Orășenesc Moldova Nouă, din bugetul local al orașului Moldova Nouă

Hotărârea nr. 30 –  privind exprimarea acordului în vederea participării la cofinanțarea proiectului ”Sprijin pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul Caraș Severin/ Regiunea de Vest, în perioada 2014-2020”, proiect finanțat din Programul Operațional de Infrastructură Mare – POIM”, cu un cuantum de 1% din valoarea proiectului.

Hotărârea nr. 31 – privind aprobarea alocării sumei de 9.000 lei din bugetul local al orașului Moldova Nouă în vederea organizării Congresului ”Centrele de tineret din Episcopia Caransebeșului – forme concrete de implicare a Bisericii în educația tinerilor”, ediția a IV-a, în perioada 5-7 octombrie 2018.

Hotărârea nr. 32 – privind aprobarea alocării unei sume de bani  din bugetul local al orașului Moldova Nouă  pe anul 2018, în vederea realizării unei terase din lemn la intrarea în Sala Multifuncțională aflată în curtea Bisericii Creștine ”MARANATA”, din str. 1 Decembrie 1918, nr. 25.

Hotărârea nr. 33 – privind aprobarea alocării, din bugetul local al orașului Moldova Nouă  pe anul 2018, a unor sume de bani în vederea organizării de către Primăria orașului Moldova Nouă a Zilei Internaționale a Femeii.

Hotărârea nr. 34 – aprobarea alocării sumei de 6.000 lei din bugetul local al orașului Molova Nouă pentru organizarea, în data de 07.03.2018, a unui spectacol susținut în cadrul Casei de Cultură a orașului Moldova Nouă, dedicat femeilor din orașul Moldova Nouă, cu ocazia  Zilei Internaționale a Femeii.

Hotărârea nr. 35 – privind stabilirea prețului de închiriere a Sălii de Spectacole și a foaierului – parter din cadrul Casei de Cultură a orașului Moldova Nouă.

Hotărârea nr. 36 – privind aprobarea Regulamentului privind adoptarea unor măsuri pentru controlul reproducerii câinilor cu sau fără stăpân din orașul Moldova Nouă.

Hotărârea nr. 37 – privind aprobarea propunerii listei de priorități, respectiv de repartizare a unor locuințe în regim de închiriere pentru tineri construite prin ANL în orașul Moldova Nouă, care sunt sau vor deveni disponibile în cursul anului 2018.

Hotărârea nr. 38 – privind aprobarea vânzării unei locuințe din fondul locativ de stat d-lui. Cocioabă Dumitru, domiciliat în Moldova Nouă, str. Francesco Griselini, bl.33, sc.1, et.1, ap.9 jud. Caraș –Severin.

Hotărârea nr. 39 – privind aprobarea vânzării unei locuințe din fondul locativ de stat d-nei. Asavei Alexandra Samira, domiciliată în Moldova Nouă, Ale. VasileAlecsandri, bl.40, sc.1, et.4, ap.20, jud. Caraș –Severin.

Hotărârea nr. 40 – privind aprobarea vânzării unei locuințe din fondul locativ de stat d-nei. Horciag Camelia, domiciliată în Moldova Nouă, Ale. VasileAlecsandri, bl.40, sc.3, et.4, ap.20, jud. Caraș –Severin.

Hotărârea nr. 41 – privind solicitarea transmiterii dreptului de administrare asupra unor imobile situate în orașul Moldova Nouă, aflate în domeniul public al județului Caraș – Severin, în administrarea Consiliului Local al orașului Moldova Nouă

Hotărârea nr. 42 – privind aprobarea dezlipirii unui teren aparținând domeniului privat al orașului Moldova Nouă.

Hotărârea nr. 43 – privind aprobarea alocării unei sume de bani  din bugetul local al orașului Moldova Nouă  pe anul 2018, în vederea sprijinirii  elevilor Liceului Tehnologic ”Clisura Dunării” Moldova Nouă pentru deplasarea acestora, cu ajutorul unui microbuz, la faza județeană a Olimpiadei de Religie – Băile Herculane 3 – 4 martie 2018.

Hotărârea nr. 44 – privind aprobarea documentatiilor tehnico –economice si a Cererii de finantare pentru investitia „Îmbunătățirea infrastructurii educaționale prin reabilitarea și modernizarea corpului B al Liceului Tehnologic ”Clisura Dunării” din orașul Moldova Nouă.

Hotărârea nr. 45 – privind modificarea Organigramei, a Statului de Personal și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului orașului Moldova Nouă.

 Hotărârea nr. 46 –  privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2018.

Hotărârea nr. 47 –  privind aprobarea alocării, din bugetul local al orașului Moldova Nouă  pe anul 2018, a unor sume de bani în vederea organizării de către Liceul Tehnologic  ”CLISURA DUNĂRII” MOLDOVA NOUĂ a ZILEI INTERNAȚIONALE A FRANCOFONIEI, în data de 20.03.2018.

Hotărârea nr. 48 –  privind aprobarea aderării orașului Moldova Nouă la Asociaţia „Comunităţile Locale Riverane Dunării (CLDR)”.

Hotărârea nr. 49 –   privind aprobarea alocării din bugetul local al orașului Moldova Nouă a sumelor necesare pentru organizarea și desfășurarea Nedeilor în Moldova Veche, Moldova Nouă, Măcești și Moldovița.

Hotărârea nr. 50 –  privind aprobarea achiziționării serviciilor de elaborare a ,,Raportului de audit energetic și luminotehnic al sistemului de iluminat public al orașului Moldova Nouă”.

Hotărârea nr. 51 – privind aprobarea elaborării documentațiilor tehnico-economice și a cererii de finanțare pentru investiția ”Transport public modern și mobilitate pentru locuitorii orașului Moldova Nouă”

Hotărârea nr. 52 – privind aprobarea proiectului ”Tehnologii moderne de monitorizare a terenurilor acoperite cu deșeuri pentru a restabili utilizarea lor inițială” (Programul Interreg – IPA CBC România – Serbia, Axa prioritară 2, Obiectiv 2.1)

Hotărârea nr. 53 –  privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2018

Hotărârea nr. 54 – privind însuşirea documentaţiei topo-cadastralede  Prima inscriere în Cartea funciară si atribuirea numar cadastral la un imobil aparținând domeniului public al orașului Moldova Nouă

Hotărârea nr. 55 – privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție ”REABILITARE, MODERNIZARE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ ”ALEXANDRU MOISI” MOLDOVA NOUĂ, SALA DE SPORT ȘI DEPENDINȚE”.

Hotărârea nr. 56 –  privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Moldova Nouă al domnului ILICI RADOSLAV.

Hotărârea nr. 57 –  privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Moldova Nouă al domnului LATOVLEVICI JIVA.

Hotărârea nr. 58 –  privind privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Moldova Nouă a d-lui MIHĂILESCU MIHAIL, din partea Partidului Verde.

Hotărârea nr. 59 –  privind privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Moldova Nouă a d-lui DOLICI IOȚA, din partea Partidului Verde.

Hotărârea nr. 60 –  privind privind aprobarea alocării sumei de 3.000 lei din bugetul local al orașului Molova Nouă pentru organizarea, în data de 16.04.2018, a unui spectacol – musical susținut în cadrul Casei de Cultură a orașului Moldova Nouă, de către Teatrul de Vest din Reșița.

Hotărârea nr. 61 –  privind aprobarea alocării sumei de 6.000 lei din bugetul local al orașului Moldova Nouă, în vederea editării și publicării monografiei orașului Moldova Nouă pe suport de hârtie și pe suport CD-ROM cu certificare ISBN.

Hotărârea nr. 62 –  privind privind aprobarea alocării unei sume de bani  din bugetul local al orașului Moldova Nouă  pe anul 2018, pentru electrificarea clopotelor, de către PAROHIA ROMANO – CATOLICĂ MOLDOVA NOUĂ.

Hotărârea nr. 63 –  privind aprobarea alocării unei sume de bani  din bugetul local al orașului Moldova Nouă  pe anul 2018, pentru branșarea curentului trifazic, de către PAROHIA ORTODOXĂ SÂRBĂ MOLDOVA VECHE.

Hotărârea nr. 64 –  privind acordarea de scutire de la plata impozitului pe cladiri pentru  Casa de Ajutor Reciproc IM Moldova Noua.

Hotărârea nr. 65 –  privind exprimarea în mod expres a acordului de a primi noi membri în ASOCIAȚIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ”ACVABANAT”.

Hotărârea nr. 66 –  privind privind interzicerea circulaţiei vehiculelor cu tracţiune animală pe domeniul public și privat din orasul Moldova Noua.

Hotărârea nr. 67 –  privind privind reducerea cuantumului chiriei la contractul de închiriere nr. 6/06.02.2009 de la 475,5 euro/lună la 250 euro/lună, chiriaș S.C. ARANTRONIC RO. S.R.L.

Hotărârea nr. 68 –  privind însușirea raportului de expertiză tehnică  privind verificarea gradului de asigurare seismică Bloc. 34, Moldova Nouă, faza E.T.

Hotărârea nr. 69 –  privind privind aprobarea achiziționării serviciilor de deratizare și dezinsecție  în localitatea Moldova Nouă

Hotărârea nr. 70 –  privind încheierea unui contract de superficie între orașul Moldova Nouă și SC. LARCOM SRL MOLDOVA NOUĂ.

Hotărârea nr. 71 –  privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă pe anul 2018.

Hotărârea nr. 72 –  privind aprobarea înlocuirii unui număr de 219 bucăți lămpi cu vapori de sodiu (fiecare cu puterea de 150 W) de pe traseul D.J. 571, în lungime de 6225 m – străzile Unirii (de la intersecția cu D.N. – 57 până la stația meteo), str. Nicolae Bălcescu, 1 Decembrie 1918 și strada principală din Moldovița – cu corpuri de iluminat LED (fiecare cu puterea de 60 W), investiție care se va derula din bugetul local al orașului Moldova Nouă.

Hotărârea nr. 73 –  privind închirierea prin licitație a unor spații excedentare disponibile din cadrul unităților de învățământ preuniversitar de stat, care dețin în adminstrare bunuri imobile, proprietatea orașului Moldova Nouă.

Hotărârea nr. 74 – privind aprobarea transformării unei funcții publice vacante de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Hotărârea nr. 75 –  privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al orașului Moldova Nouă nr. 78/09.08.1999 cu modificările și completările ulterioare privind însușirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al orașului Moldova Nouă.

Hotărârea nr. 76 –  privind  aprobarea însuşirea documentaţiei topo-cadastrale de  Prima inscriere în Cartea funciară si atribuirea numar cadastral la unele imobile aparținând domeniului public al orașului Moldova Nouă

Hotărârea nr. 77 – privind  rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2018

Hotărârea nr. 78 privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică al unității administrative teritoriale –  orașul Moldova Nouă pentru anul 2018.

Hotărârea nr. 79 – privind aprobarea documentațiilor tehnico – economice și a Cererii de finanțare pentru investiția ”Înființarea Centrului Culural pentru Tineret în cadrul clădirii existente a Bibliotecii prin schimbarea funcțiunii acesteia, modernizarea și dotarea Centrului Cultural pentru Tineret cât și îmbunătățirea spațiilor publice adiacente”

Hotărârea nr. 80 –  privind  aprobarea elaborării documentațiilor tehnico-economice și a Cererii de finanțare pentru investiția ,,Amenajare spații agrement și divertisment și Centru multicultural Moldova Nouă”.

Hotărârea nr. 81 –  privind aprobarea elaborării documentațiilor tehnico-economice și a Cererii de finanțare pentru investiția  ,,Îmbunătățirea calității vieții pentru locuitorii orașului Moldova Nouă din zona adiacentă Școlii Gimnaziale Sofia Arcan”

Hotărârea nr.82 – privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiție ”ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII DE TRANSPORT RUTIER INTERMODAL ÎN ZONA DE FRONTIERĂ ÎN LOCALITATEA MOLDOVA NOUĂ”

Hotărârea nr.83 – privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru obiectivul de investiție ”CENTRU DE VIZITARE TURISTICĂ – OSTROV”

Hotărârea nr. 84 –  privind  aprobarea dării în folosință gratuită a imobilului ”Atelier Școală”, din cadrul Liceului Tehnologic ”Clisura Dunării”, aparținând domeniului public al orașului Moldova Nouă către Alianța Pensionarilor din România”

Hotărârea nr. 85 –  privind   aprobarea alocării sumei de 5.000 lei din bugetul local al orașului Moldova Nouă în vederea celebrării evenimentului ”ZIUA INTERNAȚIONALĂ A ROMILOR” din data de 28.04.2018

Hotărârea nr. 86 –  privind aprobarea organizării în orașul Moldova Nouă a Festivalului vânătorilor și pescarilor din Caraș – Severin. aprobarea alocării sumei de 49.928,83 lei din bugetul local al orașului Moldova Nouă pe anul 2018 către Liceul Tehnologic ”Clisura Dunării” Moldova Nouă

Hotărârea nr. 87 –  privind  aprobarea alocării sumei de 49.928,83 lei din bugetul local al orașului Moldova Nouă pe anul 2018 către Liceul Tehnologic ”Clisura Dunării” Moldova Nouă

Hotărârea nr. 88 –   privind  aprobarea transformării unei funcții publice vacante de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

Hotărârea nr. 89 – privind   aprobarea achiziționării unui echipament  – pistol radar pentru măsurarea vitezei în trafic

Hotărârea nr. 90 –  privind  modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Local al orașului Moldova Nouă nr. 164 din 21.12.2016 privind aprobarea proiectului ”Provocare și oportunitate pentru dezvoltarea turismului în regiunea noastră” ( Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia, Axa Prioritară 4)

Hotărârea nr. 91 –  privind aprobarea studiului de oportunitate și a caietului de sarcini în vederea concesionării prin licitație publică a două imobile – teren în suprafață de 1.000 m.p., nr. cad. 31971, înscris în C.F. nr. 31971 Moldova Nouă, situate în orașul Moldova Nouă, locul denumit Fînețe în Plandiște, pentru construirea a două case de vacanță

Hotărârea nr. 92 – privind modificarea salariilor de bază pentru personalul contractual din cadrul Serviciului de Iluminat Public Moldova Nouă

Hotărârea nr. 93 –  privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2018.

Hotărârea nr. 94 –  privind aprobarea scoaterii la licitație publică a unui teren în suprafață de 2 m.p., aparținând domeniului public al orașului Moldova Nouă, în vederea închirierii acestuia pentru amenajarea unui ponton fix lângă Faleza Dunării

Hotărârea nr. 95 –  privind  aprobarea diminuării suprafeței imobilului înscris în C.F. nr. 31578 Moldova Nouă, nr. top 162/b de la 1634 mp la 1135 mp.

Hotărârea nr. 96 –  privind aprobarea închirierii pășunilor din proprietatea privată a orașului Moldova Nouă

Hotărârea nr. 97 –  privind  rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2018

Hotărârea nr. 98 –  privind  aprobarea dării în folosință gratuită a unui corp din imobilul nr. cad./top 31985 nr. C.F. 31985 Moldova Nouă aparținând domeniului public al orașului Moldova Nouă, în suprafață de 98 m.p. către UNIUNEA SÂRBILOR DIN ROMÂNIA

Hotărârea nr. 99 –  privind completarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Moldova Nouă nr. 228/28.11.2017

Hotărârea nr. 100 –  privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție ”REABILITARE ENERGETICĂ GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT SF. STELIAN MOLDOVA NOUĂ”

Hotărârea nr. 101 –  privind aprobarea proiectului  ”REABILITARE ENERGETICĂ GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT SF. STELIAN MOLDOVA NOUĂ” și a cheltuielilor legate de proiect.

Hotărârea nr. 102 –  privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție ”REABILITARE, MODERNIZARE ȘCOLARĂ GIMNAZIALĂ ALEXANDRU MOISI MOLDOVA NOUĂ, SALA DE SPORT ȘI DEPENDINȚE”.

Hotărârea nr. 103 –  privind aprobarea proiectului ”REABILITARE, MODERNIZARE ȘCOLARĂ GIMNAZIALĂ ALEXANDRU MOISI MOLDOVA NOUĂ, SALA DE SPORT ȘI DEPENDINȚE”

Hotărârea nr. 104 – privind aprobarea alocării unei sume de bani  din bugetul local al orașului Moldova Nouă  pentru desfășurarea manifestațiilor specifice ”ZILEI COPILULUI” de către copii care aparțin unităților școlare și preșcolare de pe raza orașului Moldova Nouă

Hotărârea nr. 105 – privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici actualizați aferenți obiectivului de investiții ” REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ”DUMBRAVA MINUNATĂ”, MOLDOVIȚA, ORAȘ MOLDOVA NOUĂ, JUDEȚUL CARAȘ – SEVERIN”

Hotărârea nr. 106 –  privind  asigurarea finanțării de la bugetul local pentru cheltuieli care nu se finanțează de la bugetul de stat prin PNDL în vederea realizării obiectivului de investiții ”REABILITARE ȘI MODERNIZARE GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL ”DUMBRAVA MINUNATĂ”, MOLDOVIȚA, ORAȘ MOLDOVA NOUĂ, JUDEȚUL CARAȘ – SEVERIN”

Hotărârea nr. 107 – privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție ”REABILITARE ENERGETICĂ GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT SF. STELIAN MOLDOVA NOUĂ”

Hotărârea nr. 108 – privind aprobarea proiectului ”REABILITARE ENERGETICĂ GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT SF. STELIAN MOLDOVA NOUĂ” și a cheltuielilor legate de proiect

Hotărârea nr. 109 –  privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Moldova Nouă al domnului BENCZE LASZLO – OCSI.

Hotărârea nr. 110 – privind  validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Moldova Nouă a d-nei NISTORAN ROXANA, din partea Partidului Național Liberal

Hotărârea nr. 111 – privind  schimbarea denumirii Stadionului „Minierul” Moldova Nouă, situat în orașul Moldova Nouă, în Stadion “Prof. Moise Străinescu” Moldova Nouă

Hotărârea nr. 112 – privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2018

Hotărârea nr. 113 – privind  rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă pe anul 2018

Hotărârea nr. 114 – privind completarea art. 2 din Hotărârea Consiliului Local nr. 58/27.03.2018 privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Moldova Nouă a d-lui MIHĂILESCU MIHAIL, din partea Partidului Verde

Hotărârea nr. 115 – privind aprobarea înlocuirii d-lui Ilici Radoslav cu dl. consilier local Dolici Ioța în Comisia Locală de ordine publică constituită la nivelul orașului Moldova Nouă

Hotărârea nr. 116 – privind  aprobarea listei lucrărilor din planul de investiții pentru anul 2018 al proiectului finanțat societății finanțate din fondul I.I.D. aprobat în ședința Consiliului de Administrație cu decizia nr. 19/03.04.2018

Hotărârea nr. 117 – privind  aprobarea organizării ”Târgului agricol de vară la Moldova Nouă” – ediția a-II-a – anul 2018

Hotărârea nr. 118 – privind acordarea de înlesniri la plata obligațiilor fiscale datorate bugetului local al Orașului Moldova Nouă de către persoanele fizice

Hotărârea nr. 119 – privind aprobarea transformării unor funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Moldova Nouă

Hotărârea nr. 120 – privind aprobarea vânzării unei locuințe dim fondul locativ de stat d-nei. Paici Maria, domiciliată în Moldova Nouă, șos. Nicolae Titulescu, bl. 56, sc.3, et.15, jud. Caraș – Severin

Hotărârea nr. 121 – privind  aprobarea scoaterii la licitație publică a unui spațiu în suprafață de 72 mp., aparținând domeniului public al orașului Moldova Nouă situat în incinta Sălii de gimnastică a Liceului Tehnologic ”Clisura Dunării”, în vederea încheierii acestuia pentru desfășurarea unor activități de recuperare prin kinetoterapie și masaj

Hotărârea nr. 122 – privind  aprobarea scoaterii la licitație publică a unui spațiu în suprafață de 11 mp., situat în incinta Dispensarului Veterinar Moldova Nouă care face parte din domeniul public al orașului, în vederea închirierii acestuia pentru dispensar veterinar

Hotărârea nr. 123 – privind  aprobarea Acordului colectiv și a Contractului Colectiv de muncă încheiate cu salariații din cadrul aparatului de specialitate al U.A.T. Oraș Moldova Nouă

Hotărârea nr. 124 – privind  aprobarea restituirii avansului de 83,157.90 euro neutilizat aferent proiectului COD MIS-ETC 1354, în cadrul programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia 2007-2013

Hotărârea nr. 125 – privind  aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local al orașului Moldova Nouă pe anul 2018, către ASOCIAȚIA SPORTIVĂ ”LUPII DUNĂRII” MOLDOVA NOUĂ

Hotărârea nr. 126 – privind  aprobarea încetării contractului de concesiune nr. 648/13.02.2001

Hotărârea nr. 127 – privind aprobarea dezlipirii unui teren aparținând domeniului public al orașului Moldova Nouă

Hotărârea nr. 128 – privind aprobarea alocării sumei de 12.500 lei din bugetul local al orașului Moldova Nouă pe aul 2018 pentru premierea unor elevi din cadrul Liceului Tehnologic ”Clisura Dunării” Moldova Nouă

Hotărârea nr. 129 – privind aprobarea dezlipirii unui teren aparținând domeniului public al orașului Moldova Nouă

Hotărârea nr. 130 – privind organizarea manifestarilor dedicate ”Zilelelor orașului Moldova Nouă”

Hotărârea nr. 131 –   privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivului de investiție ”REABILITARE, MODERNIZARE ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ ALEXANDRU MOISI MOLDOVA NOUĂ, SALA DE SPORT ȘI DEPENDINȚE”

Hotărârea nr. 132 –  privind aprobarea restituirii avansului neutilizat de 381.500 lei echivalentul a 83.157,90 euro aferent proiectului COD MIS-ETC 1345, în cadrul programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia 2007-2013

Hotărârea nr. 133 – privind acoperirea golului temporar de casă din excedentul anului precedent la secțiunea de dezvoltare în sumă de 327.100 lei aferent proiectului COD MIS-ETC 1345, în cadrul programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia 2007-2013

Hotărârea nr. 134 –  privind  aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”ÎMBUNĂTĂȚIREA INFRASTRUCTURII EDUCAȚIONALE PRIN REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA ȘCOLII GIMNAZIALE DIN CADRUL LICEULUI TEHNOLOGIC „CLISURA DUNĂRII” DIN ORAȘUL MOLDOVA NOUĂ”

Hotărârea nr. 135 – privind  aprobarea tarifelor de prestări servicii practicate de către Serviciul de Iluminat Public al orașului Moldova Nouă

Hotărârea nr. 136 – privind  aprobarea diferentelor de curs valutar in suma de 10.000 lei aferente  restituirii avansului neutilizat a proiectului COD MIS-ETC 1345, în cadrul programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia 2007-2013

Hotărârea nr. 137 –   privind   acoperirea golului temporar de casă din excedentul anului precedent la secțiunea de dezvoltare în sumă de 10.000 lei  aferent proiectului COD MIS-ETC 1345, în cadrul programului IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia 2007-2013

Hotărârea nr. 138 – privind darea în administrare, Spitalului Orășenesc Moldova Nouă, a imobilelor situate în orașul Moldova Nouă, str. Sf. Varvara, nr.1

Hotărârea nr. 139 – privind însușirea documentațiilor topo – cadastrale de Primă înscriere în Cartea Funciară și atribuire număr cadastral pentru imobilele situate în orașul Moldova Nouă

Hotărârea nr. 140 – privind  aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”REABILITARE ENERGETICĂ GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT SF. STELIAN MOLDOVA NOUĂ”

Hotărârea nr. 141 –  privind stabilirea cantităților de masa lemnoasă ce se va recolta în anul 2018 şi a preţului de pornire la licitaţia principală de masă lemnoasă pe picior

Hotărârea nr. 142 –  privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă pe anul 2018

Hotărârea nr. 143 –    privind aprobarea alocării sumei de 5.000 lei, din bugetul local al orașului Moldova Nouă  pe anul 2018, către Organizația Locală a Uniunii Sârbilor din Măcești, în vederea organizării evenimentului ”Macovcanski Petrovdan”, în data de 12.07.2018

Hotărârea nr. 144 –  privind  încheierea căsătoriilor în afara sediului special destinat acestui scop

Hotărârea nr. 145 –  privind  prectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2018

Hotărârea nr. 146 –  privind APROBAREA CONTULUI DE EXECUTIE AL  BUGETULUI  LOCAL AL ORASULUI MOLDOVA NOUA SI  APROBAREA CONTULUI  DE EXECUTIE AL INSTITUTIILOR  PUBLICE  SI ACTIVITATILOR FINANTATE INTEGRAL SAU PARTIAL DIN  VENITURI  PROPRII LA  DATA  DE  31. 03.  2018

Hotărârea nr. 147 – privind aprobarea diminuării suprafeței imobilului înscris în CF. nr. 32674 Moldova Nouă, nr. top. 10/1/1/c nr. cad. 1548 de la 1284 mp la 1090 mp.

Hotărârea nr. 148 –  privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul fiscal 2019 în orașul Moldova Nouă

Hotărârea nr. 149 –  privind    însușirea Documentației tehnice pentru repoziționarea adresei imobilului situat în orașul Moldova Nouă, cu nr. cad. 30326, înscris în CF nr. 30326 Moldova Nouă

Hotărârea nr. 150 – privind  aprobarea vânzării cu drept de preemțiune a imobilului – teren în suprafață de 496 mp, nr. cad. 819, înscris în C.F. 32222 a orașului Moldova Nouă, C.F. vechi nr. 2925, proprietatea privată a orașului Moldova Nouă, jud. Caraș-Severin

Hotărârea nr. 151 –  privind   aprobarea sumei de 10.000 lei  în vederea organizării manifestării cu caracter gastronomic, cultural  și sportiv “CEAUNUL DE AUR” Ediţia  a-XVII-a în localitatea Moldova Veche, în data de 4 august 2018

Hotărârea nr. 152 –  privind   aprobarea dării în folosinţă gratuită imobilele din C.F. nr. 32337 Moldova Nouă nr. top. 1966, C.F. nr. 32341 Moldova Nouă nr. top. 1967 și C.F. nr. 32342 Moldova Nouă nr. top. 1970  în suprafaţă de 17300 mp teren, către PAROHIA „SF. ÎMP. CONSTANTIN ŞI ELENA” din oraşul Moldova Nouă

Hotărârea nr. 153 – privind   aprobarea susținerii financiare a CLUBULUI SPORTIV MOLDOVA NOUĂ în anul 2018

Hotărârea nr. 154 – privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2018

Hotărârea nr. 155 –  privind  aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectul de investiție ”EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A LICEULUI TEHNOLOGIC CLISURA DUNĂRII MOLDOVA NOUĂ – CORP A CU SALA DE SPORT ȘI ATELIERUL ȘCOALĂ ȘI CENTRALĂ TERMICĂ”

Hotărârea nr. 156 –   privind  aprobarea proiectului ”EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A LICEULUI TEHNOLOGIC CLISURA DUNĂRII MOLDOVA NOUĂ – CORP A CU SALA DE SPORT ȘI ATELIERUL ȘCOALĂ ȘI CENTRALĂ TERMICĂ” ș a cheltuielilor legate de proiect

Hotărârea nr. 157 –   privind  aprobarea organizării de către Consiliul Local al orașului Moldova Nouă a unui turneu de minifotbal în localitatea Moldova Nouă, intitulat „Cupa de vară” – 2018

Hotărârea nr. 158 – privind  constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARA VALEA  CARASULUI – VALEA ALMAJULUI – CLISURA DUNARII”

 Hotărârea nr. 159 –  privind   aprobarea Documentației de avizare a lucrăriilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectul de investiție ”EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A LICEULUI TEHNOLOGIC CLISURA DUNĂRII MOLDOVA NOUĂ – CORP B”

Hotărâra nr. 160 – privind aprobarea proiectului ”EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A LICEULUI TEHNOLOGIC CLISURA DUNĂRII MOLDOVA NOUĂ – CORP B” și a cheltuielilor legate de proiect

Hotărârea nr. 161 – privind aprobarea Documentației de avizare a lucrăriilor de intervenții (DALI) și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectul de investiție ”EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A LICEULUI TEHNOLOGIC CLISURA DUNĂRII MOLDOVA NOUĂ – CORP B” – Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri Publice, SUERD

Hotărârea nr. 162 – privind aprobarea proiectului ”EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A LICEULUI TEHNOLOGIC CLISURA DUNĂRII MOLDOVA NOUĂ – CORP A CU SALA DE SPORT ȘI ATELIERUL DE ȘCOALĂ ȘI CENTRALĂ TERMICĂ” și a cheltuielilor legate de proiect – Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri Publice, SUERD

Hotărârea nr. 163 – privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investiție ” EFICIENTIZAREA ENERGETICĂ A CĂMINULUI CULTURAL MOLDOVA VECHE”

Hotărârea nr. 164 –  privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2018

Hotărârea nr. 165/31.07.2018 – privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru anul 2018 Semestrul I si stabilirea masurilor pentru eficientizarea acestei activitati pentru anul 2018 Semestrul II

Hotărârea nr. 166/31.07.2018 –   privind  aprobarea transformării unei funcții publice vacante de execuție din cadrul aparatului de specialitate al primarului

Hotărârea nr.167/31.07.2018 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 258/28.12.2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Moldova Nouă

Hotărârea nr. 168/31.07.2018 –  privind aprobarea încheierii unui nou contract de comodat între MINISTERUL ECONOMIEI și CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI MOLDOVA NOUĂ

Hotărârea nr. 169/31.07.2018 –   privind darea în administrare către Direcția Silvică Caraș – Severin, prin Ocolul Silvic Moldova Nouă, a suprafeței de 1463,7 ha pășune împădurită

Hotărârea nr. 170/31.07.2018 –  privind aprobarea dezlipirii unui teren aparținând domeniului privat al orașului Moldova Nouă

Hotărârea nr. 171/31.07.2018 –   privind aprobarea dării în folosință gratuită a unui imobil teren din nr. cad/topo.3824/2/b/, nr. C.F.. 30729 Moldova Nouă, proprietar Comuna Moldova Veche, în suprafață de 523 mp, către ADMINISTRAȚIA BAZINALĂ DE APĂ BANAT

Hotărârea nr. 172/31.07.2018 –   privind aprobarea documentației cadastrale de alipire a două imobile aparținând domeniului public al orașuluiMoldova Nouă, situate în orașul Moldova Nouă, al. F. Griselini, jud. Caraș – Severin

Hotărârea nr. 173/31.07.2018 –   privind aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a unui imobil aparținând domeniului public al orașului Moldova Nouă, str. Minerilor, fosta Grădiniță de copii nr. 3, jud. Caraș –Severin

Hotărârea nr. 174/31.07.2018 –   privind aprobarea vânzării unei locuințe din fondul locativ de stat d-lui. Dumitru Florea, domiciliat în Moldova Nouă, Ale. Slavici Ioan, bl. 48, sc.3, ap.1, et. P, jud. Caraș – Severin

Hotărârea nr. 175/31.07.2018 –   privind aprobarea acordării unui drept de superficie, cu titlu oneros, asupra terenului din domeniul privat al orașului Moldova Nouă, în suprafața de 240 mp., situat în oașul Moldova Nouă, str. N. Bălcescu, către doamna Gheorghiu Floarea

Hotărârea nr. 176/31.07.2018 –   privind numirea persoanei care va ține Registrul datoriei publice locale și Registrul de evidență a garanțiilor locale

Hotărârea nr. 177/31.07.2018 –   privind aprobarea alocării unei sume de bani  din bugetul local al orașului Moldova Nouă  pe anul 2018

Hotărârea nr. 178/31.07.2018 –   privind privind asigurarea de către autoritatea administrației publice locale, orașul Moldova Nouă a finanțării cheltuielilor aferente executării lucrărilor de intervenție privind “Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe nr. 11, 12 și 13, Strada Liliacului, Moldova Nouă”, corespunzătoare cotei proprii de contribuție ce revine Unității administrativ teritoriale orașul Moldova Nouă și cotei de contribuție ce revine proprietarilor/asociației de proprietari, instituirea taxei de reabilitare termică, a procedurii și a mecanismului de recuperare, prin intermediul taxei, a sumelor avansate de autoritatea administrației publice locale, orașul Moldova Nouă

Hotărârea nr. 179/31.07.2018 –   privind solicitarea prelungirii până la data de 30.12.2018 a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr. 439/04.12.2015 în sumă de 1.804.948,20 lei în vederea garantării în procent de 110% a obligațiilor de plată a avansului de 1.640.862,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului privind ”Amenajare drumuri agricole în Moldova Nouă, jud. Caraș – Severin” în localitatea Moldova Nouă, jud. Caraș –Severin, în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. C125a011151100022/19.11.2015 ( cod PNDR 2007 -2014) respectiv nr. C0430A00T211151100022/19.11.2015 ( cod PNDR 2014 -2020) și actele adiționale ulterioare în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale

Hotărârea nr. 180/31.07.2018 –  privind acceptarea ofertei de donație a a cotei de 4/16 (teren și construcție) din imobilul înscris în C.F. nr. 32244 Moldova Nouă, nr. C.F. vechi nr. 382 Moldova Nouă, dobândit prin succesiune de doamna Nicola Eugenia

Hotărârea nr. 181/31.07.2018 –   privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2018

Hotărârea nr. 182/31.07.2018 –   privind achiziționarea servicilor de elaborare a ”Strategiei de Dezvoltare și Promovare a Turismului în orașul Moldova Nouă”

Hotărârea nr. 183/31.07.2018 –   privind achiziționarea serviciilor de elaborare a Documentației tehnico – economice – faza DALI pentru investiția cu titlul ”Reorganizare funcțiuni, reparații capitale, extindere și dotare cu mobilier și echipamente medicale în cadrul Spitalului Orășenesc Moldova Nouă”

Hotărârea nr. 184/31.07.2018 –   privind aprobarea alocării unei sume de bani  din bugetul local al orașului Moldova Nouă  pe anul 2018

Hotărârea nr. 185/31.07.2018 –   privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare între Asociația Română pentru Reciclare – RoRec și Primăria Orașului Moldova Nouă

Hotărârea nr. 186/31.07.2018 –   privind aprobarea implementării  în cadrul Serviciul de iluminat public al orașului Moldova Nouă a unui sistem de management al calității (SMC), în condițiile standardului ISO 9001

Hotărârea nr. 187/13.08.2018 –   privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Noua pe anul 2018

Hotărârea nr. 188/13.08.2018 –   privind aprobarea Documentatei de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru Obiectivul de Investiție  “lnfiintarea Centrului Cultural pentru Tineret în cadrul clădirii existente a Bibliotecii prin schimbarea funcțiunii acesteia, modernizarea și dotarea Centrului Cultural de Tineret cât și îmbunatățirea spatiilor publice adiacente” 

Hotărârea nr. 189/13.08.2018 –   privind aprobarea proiectului “lnfiintarea Centrului Cultural pentru Tineret în cadrul clădirii existente a Bibliotecii prin schimbarea funcțiunii acesteia, modernizarea și dotarea Centrului Cultural de Tineret cât și îmbunătățirea spatiilor publice adiacente” și a cheltuielilor legate de proiect.

Hotărârea nr. 190/13.08.2018 –   privind aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “EFICIENTIZAREA ENERGETICA A CĂMINULUI CULTURAL MOLDOVA-VECHE”

Hotărârea nr. 191/13.08.2018 –   privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție “MODERNIZAREA, EXTINDEREA ȘI CREȘTEREA EFICIENTEI ENERGETICE A REȚELEI DE ILUMINAT PUBLIC DIN ORAȘUL MOLDOVA NOUA., JUDEȚ CARAS SEVERIN”

Hotărârea nr. 192/29.08.2018 –  privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Noua pe anul 2018

Hotărârea nr. 193/29.08.2018 –  privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local al orașului Moldova Noua pe anul 2018 

Hotărârea nr. 194/29.08.2018 –  privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Orășenesc Moldova Noua pe anul 2018 

Hotărârea nr. 195/29.08.2018 –  privind modificarea H.C.L. nr. 210/24.10.2017 privind aprobarea achitării din bugetul local al  orașului Moldova Noua a tarifelor de salubrizare practicate de operator pentru activitatea de precolectare, colectare, transport, depozitare a deșeurilor municipale, inclusiv a deșeurilor toxice periculoase din deșeurile menajere, cu excepția celor cu regim special și sortarea deșeurilor municipale, generate de Spitalul Orășenesc Moldova Noua, Liceul Tehnologic ,,Clisura Dunarii”  Moldova Noua și Grădinița cu Program Prelungit ,,Sf. Stelian” Moldova Noua 

Hotărârea nr. 196/29.08.2018 –  privind aprobarea Regulamentului local referitor la implicarea publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism sau de amenajare a teritoriului 

Hotărârea nr. 197/29.08.2018 –  privind aprobarea dezmembrării unui teren aparținând domeniului privat al orașului Moldova Noua 

Hotărârea nr. 198/29.08.2018 –  privind aprobarea darii în folosința gratuita a unui imobil teren intravilan cu nr. cad/topo. 3824/2/a , nr. C.F. 30728 Moldova Noua, proprietar Comuna Moldova Veche în suprafața de 2889 mp, către ADMINISTRAȚIA BAZINALA DE APA BANAT 

Hotărârea nr. 199/29.08.2018 –  privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al orașului Moldova Noua nr. 78/09. 08. I 999 cu modificările și completările ulterioare privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Moldova Noua

Hotărârea nr. 200/29.08.2018 –  privind aprobarea Documentațiilor faza SF/DALI și a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții din cadrul proiectului  ,,îmbunatățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din Romania, din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020″ 

Hotărârea nr. 201/07.09.2018 –  privind aprobarea elaborării documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții: “Reabilitarea, modernizarea și extinderea Grădiniței cu Program Prelungit ,,Licuricii” Moldova Nona și amenajarea spatiilor publice adiacente” și a cererii de finanțare aferente

Hotărârea nr. 202/18.09.2018 –  privind  rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2018

Hotărârea nr. 203/18.09.2018 – privind  aprobarea Documentaţiilor faza DALI şi a indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiţii din cadrul proiectului ,,Îmbunatățirea calității vieții populației în orașele mici și mijlocii din România, din cadrul Programului Operational Regional 2014-2020”

Hotărârea nr. 204 –  privind   aprobarea Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție  REABILITAREA, MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT ” LICURICII” MOLDOVA NOUĂ ȘI AMENAJAREA SPAȚIILOR PUBLICE ADIACENTE”

Hotărârea nr. 205 – privind aprobarea proiectului ”REABILIAREA, MODERNIZAREA ȘI EXTINDEREA GRĂDINIȚEI CU PROGRAM PRELUNGIT ”LICURICII MOLDOVA NOUĂ ȘI AMENAJAREA SPAȚIILOR ADIACENTE ” și a cheltuielilor legate de proiect.

Hotărârea nr. 206 –   privind aprobarea propunerii listei de priorități , respectiv de repartizare a unor locuințe în regim de închiriere pentru tineri construite prin ANL în orașul Moldova Nouă, care sunt sau vor deveni  disponibile în cursul anului 2018

Hotărârea nr. 207 – privind   aprobarea alocării unor sume de bani din bugetul local al orașului Moldova Nouă pe anul 2018

Hotărârea nr. 208 – privind aprobarea Regulamentului de Ordine Interioară a Compartimentului Poliția Locală Moldova Nouă din cadrul Primăriei orașului Moldova Nouă, județul Caraș Severin

Hotărârea nr. 209 – privind însuşirea raportului de audit financiar nr.7836/31.07.2018 şi a Deciziei nr. 21/2018 emise de Curtea de Conturi a României – Camera de Conturi Caraș-Severin în urma acţiunii de audit financiar asupra conturilor anuale de execuţie bugetară ale UAT orașul Moldova Nouă

Hotărârea nr. 210 – privind desemnarea reprezentantului U.A.T Moldova Nouă în Adunarea Generală a Acționarilor din cadrul S.C AQUACARAȘ S.A

Hotărârea nr. 211 – privind desemnarea reprezenților  Consiliului Local al orașului Moldova Nouă în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic ,,Clisura Dunării” Moldova Nouă, Grădiniței cu Program Prelungit ,,Sf. Stelian” Moldova Nouă, Școlii Postliceale ,,Henri Coandă” Moldova Nouă, pe anul școlar 2018-2019 și desemnarea reprezenților  Consiliului Local al orașului Moldova Nouă în Comisia de evaluare și asigurare a calității (CEAC) a Liceului Tehnologic ,,Clisura Dunării” Moldova Nouă și Grădiniței cu Program Prelungit ,,Sf. Stelian” Moldova Nouă, pe anul școlar 2018-2019

Hotărârea nr. 212 – privind  aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Orășenesc Moldova Nouă

Hotărârea nr. 213 – privind modificarea Statului de funcții al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă.

Hotărârea nr. 214 – privind înregistrarea Primăriei Orasului Moldova Noua în Sistemul Naţional Electronic de Plată on-line a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP) și modul de suportare a comisionului bancar la tranzacțiile on-line

Hotărârea nr. 215 – privind constituirea Comisiei de dare în plată și aprobarea documentației care însoțește cererea debitorului, conform art. 263 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare

Hotărârea nr. 216 – privind  aprobarea susținerii financiare a Clubului Sportiv Moldova Nouă pentru perioada pana la data de 31 decembrie 2018, Secția de fotbal

Hotărârea nr. 217 – privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”MODERNIZAREA, REABILITAREA ȘI DOTAREA INFRASTRUCTURII  EDUCAȚIONALE PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL GENERAL OBLIGATORIU ÎN CADRUL ȘCOLII GIMNAZIALE SOFIA ARCAN”

Hotărârea nr. 218 – privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție ”MODERNIZAREA ȘI REABILITAREA DRUMURILOR PUBLICE, PARCĂRILOR, PARCURILOR ȘI SPAȚIILOR VERZI DIN ZONA ADIACENTĂ ȘCOLII GIMNAZIALE SOFIA ARCAN”.

Hotărârea nr. 219 –  privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 75/17.04.2018 privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al orașului Moldova Nouă nr. 78/09.08.1999 cu modificările și completările ulterioare privind însușirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al orașului Moldova Nouă

Hotărârea nr. 220 – privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al orașului Moldova Nouă nr. 78/09.08.1999 cu modificările și completările ulterioare, privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Moldova Nouă.

Hotărârea nr. 221 – privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2018

Hotărârea nr. 222/29.10.2018 – privind  instrumentarea proiectului ,, Amenajare drumuri agricole în Moldova Nouă, Județul Caraș-Severin”, finanțat în baza Măsurii 125, Submăsura 125a, prin Fondul European Agricol pentru Dezoltare Rurală (FEADR).

Hotărârea nr. 223/29.10.2018 –  privind aprobarea actualizării ,,Planului de Apărare în cazul producerii unui dezastru specific : cutermur sau alunecare de teren” din orașul Moldova Nouă.

Hotărârea nr. 224/29.10.2018 –  privind aprobarea acualizării ,,Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor Teritoriale din orașul Moldova Nouă

Hotărârea nr. 225/29.10.2018 –  privind aprobarea Planului de Evacuare în Situații de Urgență din orașul Moldova Nouă

Hotărârea nr. 226/29.10.2018 –  privind aprobarea alocării unei sume de bani din bugetul local al orașului Moldova Nouă pe anul 2018

Hotărârea nr. 227/29.10.2018 –  privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului orașului Moldova Nouă și a Serviciilor Publice cu personalitate juridică.

Hotărârea nr. 228/29.10.2018 –  privind diminuarea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Moldova Nouă și a Serviciilor Publice cu personalitate juridică.

Hotărârea nr. 229/29.10.2018 –  privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2018

Hotărârea nr. 230/29.10.2018 –  privind alocarea sumei de 3000 lei din bugetul local al orașului Moldova Nouă pentru organizarea de către Primăria orașului Moldova Nouă a turneului de fotbal in memoriam prof. Moise Străinescu

Hotărârea nr. 231/29.10.2018 –  privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă pe anul 2018

Hotărârea nr. 232/29.10.2018 –  privind aprobarea alocării unor sume de bani din bugetul local al orașului Moldova Nouă în vederea efectuării unui număr de 10 curse de agrement pe fluviul Dunărea pentru preșcolarii și elevii de pe raza orașului Moldova Nouă.Hotărârea nr. 233/08.11.2018 – Hotărâre  privind   solicitarea prelungirii până la data de 19.09.2019 a Scrisorii de garanție de la FNGCIMM SA IFN nr.439/04.12.2015 în sumă de 1.804.948,20 lei în vederea garantării în procent de 110% a obligațiilor de plată a avansului de 1.640.862,00 lei din fondurile nerambursabile pentru implementarea proiectului privind ,, Amenajare drumuri agricole în Moldova Nouă, jud. Caraș-Severin” în localitatea Orașul Moldova Nouă, jud. Caraș-Severin, în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. C125a011151100022/19.11.2015 (cod PNDR 2007-2014) respectiv nr. C0430A00T211151100022/19.11.2015 (cod PNDR 2014-2020) și actele adiționale ulterioare în favoarea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. 

234/27.11.2018 – Hotărâre  privind   rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2018

235/27.11.2018 – Hotărâre   privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă pe anul 2018

236/27.11.2018 – Hotărâre privind  încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Moldova Nouă al domnului CÂRJA PETRU

237/27.11.2018 – Hotărâre privind validarea mandatului de consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Moldova Nouă a d-lui ANDREI GHEORGHE din partea Partidului Național Liberal.

238/27.11.2018 – Hotărâre  privind aprobarea dării în folosinţă gratuită imobilul spațiu, situat în  corpul D, sala nr. 1 et. 2 din Liceul Tehnologic ”Clisura Dunarii” Moldova Nouă   în    suprafață de 52,2 mp  , către Asociația de părinți LTCD Moldova Nouă.

239/27.11.2018 – Hotărâre  privind aprobarea dezlipirii unui teren  aparţinând domeniului privat al oraşului Moldova Nouă

240/27.11.2018 – Hotărâre   aprobarea dezmembrării  unui teren  aparţinând domeniului public al oraşului Moldova Nouă.

241/27.11.2018 – Hotărâre   aprobarea concesionarii unui teren în  suprafaţă  de 452 mp   pentru  extindere, fără licitaţie publică  către Gruici Elena.

242/27.11.2018 – Hotărâre privind aprobarea concesionarii unui teren în  suprafaţă  de 813 mp   pentru  extindere, fără licitaţie publică  către Giurașevici Dalibor Dragan

243/27.11.2018 – Hotărâre  privind aprobarea concesionarii unui teren în  suprafaţă  de 457 mp   pentru  extindere, fără licitaţie publică  către Gruici Marius.

244/27.11.2018 – Hotărâre  privind aprobarea dezmembrării  unui teren  aparţinând domeniului public al oraşului Moldova Nouă

245/27.11.2018 – Hotărâre  privind aprobarea dezlipirii unui teren  aparţinând domeniului privat al oraşului Moldova Nouă.

246/27.11.2018 – Hotărâre  privind aprobarea realizării obiectivului de investiții privind dotarea Spitalului Orășenesc Moldova Nouă cu echipament screening auditiv prin otoemisiuni acustice și cofinanțarea acestuia de 10% din bugetul local al orașului Moldova Nouă.

247/27.11.2018 – Hotărâre  privind  aprobarea dezlipirii unui teren aparținând  domeniului privat al orașului Moldova Nouă.

248/27.11.2018 – Hotărâre  privind   constatarea apartenenței la domeniul privat al orașului Moldova Nouă a unui teren aflat în proprietatea Statului Român și aprobarea dezmembrării lui în două loturi.

249/27.11.2018 – Hotărâre privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Salubrizare a localității Moldova Nouă.

250/27.11.2018 – Hotărâre privind  constatarea apartenenței la domeniul privat al orașului Moldova Nouă a unor terenuri aflate în proprietatea Statului Român

251/27.11.2018 – Hotărâre privind   aprobarea Studiilor de Fundamentare, avizarea propunerilor preliminare ale Planului Urbanistic General al orașului Moldova Nouă și aprobarea Raportului informării și consultării publicului.

252/27.11.2018 – Hotărâre privind aprobarea transformării unor funcții publice de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Moldova Nouă.

253/27.11.2018 – Hotărâre privind aprobarea transformării unei funcții publice vacante de execuție din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Moldova Nouă.

254/27.11.2018 Hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini și a aplicării procedurii de achiziție directă în vederea încheierii unui Contract de prestări servicii pentru efectuarea activităților serviciului de dezinsecție, deratizare și dezinfecție pentru imobilele și spațiile publice din orașul Moldova Nouă.

255/27.11.2018 – Hotărâre privind aprobarea vânzării unei locuințe din fondul locativ de stat doamnei Beraru Anișoara, domiciliată în Moldova Nouă, str. Francesco Griselini, bl. 43, sc. 6, ap. 16, et. 3, jud. Caraș-Severin

256/27.11.2018 – Hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită  imobilul spațiu, situat în Centrul de Afaceri Moldova Nouă, camera E02a1, în suprafață de 15 mp,   către Direcția Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Caraș-Severin.

257/27.11.2018 – Hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului local al orașului Moldova Nouă nr. 109/2016, privind aprobarea propunerii de schimbare a destinației corpului A a imobilului situat în localitatea Măcești nr. 110.

258/27.11.2018 – Hotărâre privind aprobarea încheierii unei tranzacții judiciare între  UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ  ORAȘUL MOLDOVA NOUĂ și S.C. ALI NIK DOROS S.R.L. Moldova Nouă  , în vederea stingerii litigiilor ce formează obiectul dosarelor  nr. 69/261/2015 și 813/261/2017 aflate pe rolul Judecătoriei Moldova Nouă.

259/27.11.2018 – Hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în orașul Moldova Nouă, str. N. Bălcescu, Nr. 14, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.udecătoriei Moldova Nouă.

260/27.11.2018 – Hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în orașul Moldova Nouă, str. N. Bălcescu, Nr. 21, tronson III ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

261/27.11.2018 – Hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în orașul Moldova Nouă, str. N. Bălcescu, Nr. 49, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

262/27.11.2018 – Hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în orașul Moldova Nouă, ale. C. Daicoviciu,  Căminele de nefamiliști, Nr. 1 și Nr. 2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

263/27.11.2018 – Hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în orașul Moldova Nouă, str. 1 Decembrie 1918, Nr. 263, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

264/27.11.2018 – Hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în orașul Moldova Nouă, Loc. Moldova Veche, Nr. 504, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

265/27.11.2018 – Hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în orașul Moldova Nouă, str.Uzinelor (fostul TCMM), ca urmare a constatării stării tehnice de clădiri neîngrijite.

266/27.11.2018 – Hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în orașul Moldova Nouă, Loc. Moldova Veche, Nr. 355, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

267/27.11.2018 – Hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în orașul Moldova Nouă, Loc. Moldova Veche, Nr. 135, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

268/27.11.2018 – Hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în orașul Moldova Nouă, str. 1 Decembrie 1918, Nr. 29, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

269/27.11.2018 – Hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în orașul Moldova Nouă, șos. Dunării, fostul hotel,  ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

270/27.11.2018 – Hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în orașul Moldova Nouă, str. Minierilor, Nr. 1, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

271/27.11.2018 – Hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în orașul Moldova Nouă, Loc. Moldova Veche, Nr. 5, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

272/27.11.2018 – Hotărâre privind majorarea cu 250% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în orașul Moldova Nouă, Loc. Moldova Veche, Nr. 68, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

273-/27.11.2018 – Hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în orașul Moldova Nouă, Loc. Moldova Veche, Nr. 45, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

274/27.11.2018 – Hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în orașul Moldova Nouă, str. N. Bălcescu, Nr. 21, tronson I-II ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită.

275/27.11.2018 – Hotărâre privind  acordarea   de  scutire    de  la  plata  impozitului pe cladirea folosita  ca  domiciliu  , si / sau alte cladiri si terenurile aferente cladirii de  domiciliu  si / sau alte  terenuri aflate  in  proprietatea sau coproprietatea d-lui Busioc Costel, cu domiciliul  in loc. Macesti , nr.157

276/27.11.2018 – Hotărâre privind  alocarea unor sume de bani din bugetul local al orașului Moldova Nouă pe anul 2018 cu ocazia sărbătorilor de iarnă

277/03.12.2018 – Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Moldova Nouă nr. 199/29.08.2018 privind completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al orașului Moldova Nouă nr. 78/09.08.1999 cu modificările și completările ulterioare privind însușirea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al orașului Moldova Nouă

278/06.12.2018 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2018

279/14.12.2018 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2018

Hotărârea nr. 280/19.12.2018 – Hotărâre privind rectificarea bugetului local al orașului Moldova Nouă pe anul 2018

Hotărârea nr. 281/28.12.2018 –  privind încetarea de drept, prin demisie, a mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local al orașului Moldova Nouă al d-lui Drăghici Marian.

Hotărârea nr. 282/28.12.2018 – privind validarea mandatului de consilier local in cadrul Consiliului Local al orașului Moldova Nouă al d-lui Circu Gligore din partea Partidului Național Liberal.

Hotărârea nr. 283/28.12.2018 – privind modificarea Organigramei și a Statului de funcții al Spitalului Orășenesc Moldova Nouă.

Hotărârea nr. 284/28.12.2018 – privind aprobarea structurii organizatorice a  Spitalului Orășenesc Moldova Nouă.

Hotărârea nr. 285/28.12.2018 – privind scoaterea din funcțiune a unor obiecte de inventar din evidențele Spitalului Orășenesc Moldova Nouă.

Hotărârea nr. 286/28.12.2018 – privind aprobarea dării în folosință gratuită a imobilului din CF nr. 32947 Moldova Nouă nr.cad.32947 în suprafată de 4008 m.p., către Parohia Adormirea Maicii Domnului din orașul Moldova Nouă.

Hotărârea nr. 287/28.12.2018 – privind aprobarea Regulamentului activității și a tarifelor de prestări servicii practicate de către Serviciul Gospodărie Urbană din cadrul Primăriei orașului Moldova Nouă privind activitatea de coserit.

Hotărârea nr. 288/28.12.2018 – privind aprobarea Regulamentului de organizare, funcționare și administrare a Cimitirului interconfesional al orașului Moldova Nouă.

Hotărârea nr. 289/28.12.2018 – privind aprobarea Strategiei Locale de dezvoltare a Serviciului de Iluminat Public al orașului Moldova Nouă, a inventarierii zonelor de risc, altele decât tunelurile si podurile si a indicatorilor de performanță pentru Serviciul de Iluminat Public.

Hotărârea nr. 290/28.12.2018 – privind aprobarea prelungirii valabilității Planului Urbanistic General al orașului Moldova Nouă.

Hotărârea nr. 291/28.12.2018 – privind aprobarea vânzării cu drept de preempțiune a imobilului – casă și teren în suprafață de 180 mp, nr. cad. 32948, înscris în CF 32948, a orașului Moldova Nouă, proprietatea privată a  orașului Moldova Nouă – județul Caraș – Severin.

Hotărârea nr. 292/28.12.2018 – privind majorarea cu 250% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în orașul Moldova Nouă, str. Mihai Eminescu, nr. 2, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. 

 Hotărârea nr. 293/28.12.2018 – privind majorarea cu 250% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în orașul Moldova Nouă, localitatea Moldova Veche, nr.514A, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită

Hotărârea nr. 294/28.12.2018 – privind majorarea cu 250% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în orașul Moldova Nouă, localitatea Moldova Veche, nr.208, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. 

Hotărârea nr. 295/28.12.2018 – privind majorarea cu 250% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în orașul Moldova Nouă, str. Inv. Alexandru Moisi, nr.21, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. 

Hotărârea nr. 296/28.12.2018 – privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în orașul Moldova Nouă, str. Inv. Alexandru Moisi, nr.21A, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. 

Hotărârea nr. 297/28.12.2018 – privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în orașul Moldova Nouă, str. Unirii – Depozit Dunărea, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. 

Hotărârea nr. 298/28.12.2018 –  privind majorarea cu 250% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în orașul Moldova Nouă, str. Banatului, nr.3, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. 

Hotărârea nr. 299/28.12.2018 – privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădire, începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în orașul Moldova Nouă, str. Unirii, nr.195, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. 

Hotărârea nr. 300/28.12.2018 – privind majorarea cu 250% a impozitului pe clădire,    începând cu anul 2019, pentru clădirea situată în orașul Moldova Nouă, str. Unirii    (Depozit lemne Gater), ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită. 

Hotărârea nr. 301/28.12.2018 – privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Moldova Nouă nr.276/27.11.2018 privind alocarea unor sume de bani din bugetul local al orașului Moldova Nouă pe anul 2018 cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

Hotărârea nr. 302 /28.12.2018 – privind aprobarea dobândirii de către orașul Moldova Nouă în domeniul privat a terenurilor ce fac obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către doamna GURAN DARINCA.

Hotărârea nr. 303/28.12.2018 – privind stabilirea începând cu data de 01.01.2019 a     salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Moldova Nouă și a Serviciilor Publice cu personalitate juridică-funcții publice și contractuale A A