Modificari valabilitate autorizație de construire/desființare 

Incepand cu data de 06.10.2022  Alin(2)  al Art.53 din Normele Metodologice de aplicare a legii nr. 50/1991  privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii se modifica si va avea urmatorul continut:

Prelungirea valabilității autorizației de construire/desființare se va solicita cu cel puțin 45 de zile lucrătoare înaintea datei expirării termenului de valabilitate și se poate acorda, potrivit legii, o singură dată pentru cel mult 24 de luni.

Autorizatiile deja prelungite in limitele legii, aflate in termen de valabilitate la data intrarii in vigoare a Legii nr. 176/2022 se pot prelungi cu o perioada egala cu diferenta pana la 24 de luni.

Trimite şi prietenilor

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email