Locuitorii din Moldova Nouă, aşteptaţi să depună solicitări pentru locurile de parcare

Locuitorii oraşului Moldova Nouă mai au câteva zile la dispoziţie pentru a depune solicitări în vederea obţinerii unui loc de parcare, termenul limită fiind 01.11.2022 (inclusiv).

Pentru a putea dobândi dreptul de utilizare asupra unui loc într-o parcare de reședință/domiciliu în localitatea Moldova Nouă, solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • să aibă adresa de domiciliu în imobilele învecinate parcării de reședință/domiciliu;

Prin adresă de domiciliu se înțelege imobilul în care solicitantul are calitatea de proprietar sau utilizator de drept al unui apartament (contract de închiriere, de comodat, beneficiar sau masă succesorală);

 • să înregistreze, la Biroul Patrimoniu al orașului Moldova Nouă, o cerere tip, avizată prin semnătură;
 • să facă dovada, prin prezentarea în original a Cărții de Identitate a Vehiculului sau a Certificatului de Înmatriculare, a dreptului de proprietate asupra unui autovehicul funcțional a cărui masă să nu depășească 3,5 t;
 • să facă dovada dreptului de utilizator prin prezentarea contractului de achiziționare a autovehiculului în sistem leasing;
 • persoanele fizice care au domiciliul în imobilele învecinate parcării de reședință/domiciliu pot obține autorizația de parcare pentru autoturismul de serviciu înmatriculat pe persoană juridică, dacă sunt angajați la aceasta și fac dovada calității de utilizator (adeverință eliberată de proprietarul autoturismului – persoana juridică), inclusiv să parcheze la domiciliu.

Condițiile prezentate la punctele 4 și 5 sunt obligatorii în situațiile în care solicitantul, persoană fizică/juridică, nu are calitatea de proprietar al autovehiculului pentru care se solicită un loc de parcare.

În vederea participării la procedura de atribuire/licitație solicitanții vor depune, la Biroul Patrimoniu, următoarele documente :

 • cerere tip;
 • documente privind domiciliul/reședința: B.I./C.I. sau actul de proprietate, contract de închiriere, act de donație sau moștenire;
 •  copie după Certificatul de înmatriculare a autovehiculului/autovehiculelor deținute în proprietate sau în folosință;
 • documente privind dreptul de folosință (utilizare) a autovehiculului: contract de leasing, act de donație, act de moștenire, contract de comodat (încheiat la notar);
 • certificat de încadrare într-o grupă de handicap (dacă e cazul);
 • declarație pe propria răspundere că nu deține garaj amplasat pe domeniul public;
 • certificat fiscal eliberat de către Primăria orașului Moldova Nouă – Serviciul Taxe și Impozite, care să ateste că participantul nu figurează cu debite restante către bugetul local pentru anii anteriori (fac excepție de la plată amenzile aflate în litigiu și cele al căror termen de contestare nu a expirat).

Documentele se depun la Biroul Patrimoniu până la data de 01.11.2022, inclusiv, în calitate de ADMINISTRATOR al parcărilor de reședință, urmând a fi înștiințați despre data, ora și locul în care va avea loc procedura de atribuire/licitație, precum și de numărul de locuri amenajate în parcarea de reședință aferente imobilului/imobilelor din care fac parte.

Trimite şi prietenilor

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email