A început curăţenia de primăvară

Primăria Moldova Nouă derulează, în perioada 08-20 aprilie, campania „Curățenia de primăvară”, o acțiune prin care reprezentanții administrației publice locale de la malul Dunării încearcă să-i mobilizeze pe locuitorii oraşului în ideea unui scop comun: un oraș curat!

Pentru îmbunătățirea permanentă a aspectului edilitar al orașului, asigurarea unui mediu civilizat, sănătos și confortabil de viață care să îndeplinească normele igienico-sanitare regulamentare și pentru a se încadra în standardele urbane europene, un rol deosebit îl au locuitorii orașului Moldova Nouă, participarea și contribuția activă privind întreținerea și salubrizarea spațiilor aferente fiind vitale.

Campania de igienizare se adresează atât cetățenilor care stau la casă, cât și celor care locuiesc la bloc, administratorilor de firme private, precum și instituțiilor publice, întregul proces care vizează întreținerea și salubrizarea spațiilor verzi aferente urmând a fi monitorizat de către Poliția Locală a orașului Moldova Nouă, Primăria Moldova Nouă și structurile specializate din subordinea administrației publice locale.

Iată câteva dintre obligațiile prevăzute în Regulamentul de întreținere și salubrizare a spațiilor publice aferente gospodăriilor și blocurilor de locuințe de pe raza administrativ-teritorială a orașului Moldova Nouă, aprobat prin HCL.39/30.03.2022, care vizează grupurile țintă ale acțiunii de igienizare:

a) să nu arunce sau să depoziteze deșeuri menajere și stradale pe terenurile spații verzi aferente gospodăriilor/spațiilor comerciale/locurilor de joacă pentru copii;
b) să nu producă tăieri neautorizate sau vătămări ale arborilor și arbuștilor de pe domeniul public și privat al orașului;
c) să nu arunce resturi vegetale și alte tipuri de deșeuri (pet-uri, pungi, ambalaje etc) în albia râurilor și să nu producă poluare prin deversare de ape uzate neepurate;
d) să întrețină gardurile vii și spațiile verzi aferente imobilelor în care locuiesc până la limita carosabilului;
e) să coopereze cu autoritățile administrației publice locale la toate lucrările preconizate în spațiile verzi și să facă propuneri pentru îmbunătățirea amenajării acestora;
f) să nu diminueze suprafețele spațiilor verzi;
g) să nu distrugă zonele verzi amenajate cu gazon, flori, arbuști sau arbori;
h) să nu fixeze pe arbori anunțuri de orice fel;
i) să nu depoziteze pe domeniul public diverse materiale de construcții (cărămizi, nisip, balastru, pavaj), material lemnos și altele asemenea fără aviz de ocupare temporară emis de Primărie;
j) să nu parcheze autoturismele pe spațiile destinate circulației publice și să nu le lase abandonate (pe cele nefuncționale);
k) să ia măsuri pentru eliminarea pelinului și ambroziei în cazul prezenței acestor plante cu efect alergen în spațiile verzi pe care le dețin sau le administrează.

Orice abatere de la normele privind măsurile de protecție a spațiilor verzi constituie contravenție, amenzile în acest sens pornind de la 100 de lei la 10.000 de lei.

,,Menținerea unui oraș curat vizează pe fiecare în parte, asta dacă ne dorim să trăim într-un mediu civilizat, sănătos și confortabil de viață. Intenția noastră nu e aceea de a amenda oamenii, ci de a-i implica și responsabiliza pentru a înţelege că oraşul e al nostru al tuturor”, spune primarul Ion Chisăliţă.

Trimite şi prietenilor

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email