Digitalizarea administrației publice din Moldova Nouă, pe bani europeni

Primăria Moldova Nouă face un pas important în drumul spre digitalizare. Recent a fost depus spre finanțare, prin PNRR, un proiect care să faciliteze munca din administrația publică locală atunci când vine vorba despre gestionarea patrimoniului, dar și pentru asigurarea transparenței față de cetățeni.

Înțelegând faptul că lipsa unei imagini clare a terenurilor și imobilelor împovărează procesul de gestionare a resurselor pentru dezvoltarea unei comunități, luna aceasta, consilierii locali de la malul Dunării au aprobat participarea orașului Moldova Nouă în cadrul proiectului “Elaborarea în format GIS a Planului Urbanistic General al orașului Moldova Nouă, județul Caraș-Severin”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta C10-Fondul Local, valoarea maximă eligibilă în ceea ce privește elaborarea în format GIS (Sistemul Informațional Geografic) a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană fiind de 1.036.868, 30 lei cu TVA, din care 871.317.90 lei reprezintă cheltuieli eligibile care vor fi asigurate din PNRR, diferența, respectiv TVA-ul, 165.550, 40 lei urmând să fie suportată din bugetul de stat.

Din punct de vedere vizual, GIS-ul se referă la harta geografică a UAT-urilor peste care se pot urca date care să permită structurarea informației într-un mod util, eficient în vederea luării deciziilor din cadrul administrației publice. Tehnologia GIS o reprezintă integrarea datelor de tip vectorial cu datele de tip descriptiv asociate obiectului grafic, astfel încât elementelor grafice: UTR, tarla, parcela, construcție, tronson rețea, tronson stradă (drum), zone specifice, li se pot atașa atribute textuale: suprafața, procentul de ocupare teren (POT), coeficientul de utilizare teren (CUT), regimul juridic, regimul economic, regimul tehnic al imobilelor sau regulamentul de urbanism aferent UTR-ului.

Măsurile aferente acestei reforme vizează adoptarea unui cadru de elaborare/actualizare a documentațiilor urbanistice și de amenajare a teritoriului în format digital pentru utilitatea în scopuri publice, care nu reprezintă activitate economică.

Documentațiile în format GIS vor cuprinde simultan două categorii de informații, respectiv:

  • date de tip vectorial, prin care sunt reprezentate entități spațiale care sunt reglementate urbanistic, precum: limite administrative, limite ale unităților teritoriale de referință, limite ale parcelelor, limite ale unor zone de protecție, zone funcționale, clădiri, drumuri, rețele etc;
  • date de tip atribut prin care sunt gestionate informațiile specifice asociate referitoare la fiecare dintre entitățile spațiale reglementate.

Trimite şi prietenilor

Facebook
WhatsApp
Twitter
Email